Archiv rubriky: Zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Mutěnice

Zasedání zastupitelstva obce Mutěnice

Bankomat v Mutěnicích bude

Zastupiteli Josefu Vagundovi-Drgáči se podařilo zajistit velice výhodnou nabídku na umístění bankomatu od Komerční banky. Tento by byl v Mutěnicích v provozu 24 hodin denně a obec by na jeho provoz nedoplácela ani korunu. Nicméně vzhledem k předchozí 20 leté spolupráci byla vyzvána také ČSOB k předložení srovnatelné nabídky. Každopádně je už dnes jasné, že bankomat v Mutěnicích konečně bude.

Celý příspěvek

Komentář k zastupitelstvu 26.6.2019

Asi tím nejzásadnějším momentem uplynulého zastupitelstva bylo, když obyvatelé ulice Masarykova z úst starosty i místostarosty slyšeli veřejný příslib, že se nebude realizovat třetí chodník středem zeleného pásu, že se nebudou kácet stromy a to ani ty na parkovišti před radnicí. Byl to jasný důkaz toho, že občanské iniciativy mají význam a že chodit na zastupitelstvo se vyplácí.

Celý příspěvek

Komentář k mimořádnému zastupitelstvu z 13. května 2019

Hlavním bodem mimořádného zastupitelstva konaného dne 13. května 2019 bylo projednání dotace Farnosti Mutěnice na druhou etapu úpravy okolí kostela sv. Kateřiny ve výši 4 miliony korun.
Je běžné, že lidé demokratické kandidátky hlasují každý sám za sebe dle vlastního přesvědčení, což se stalo i nyní.
Ptáme se jednotlivých zastupitelů za Svobodné proč hlasovali tak jak hlasovali.

Celý příspěvek

Komentář k II. veřejnému zasedání zastupitelstva 2018

Jednání posledního zastupitelstva (11.12. 2018) probíhalo v konstruktivním duchu. Kromě rozpočtu obce, byl schválen i návrh Josefa Vagundy Drgáče na vybudování infocentra „Na Drobečkovém“ a návrh Přemysla Rozehnala na rekonstrukci ulice „Výhon“.

Přesto, že rozpočet obce na rok 2019 vznikal v hektickém tempu těsně po volbách, je dle našeho názoru poměrně vyvážený. Krom mandatorních výdajů a obligátních investic do rozvoje infrastruktury v sobě nese příslib zlepšení podmínek hned pro několik spolků. Hasiči se pravděpodobně konečně dočkají nové cisterny a spolek Rybana obnovy rybníka na Rokytí. A proto jsme jej podpořili.

Ulice „Výhon“ je turisty i místními hojně využívána coby spojnice mezi obytnou zástavbou a areálem sportovišť a vinných sklepů pod Búdama. Její desetiletí zanedbaný stav se zastupitelstvo jednohlasně rozhodlo řešit.

Vinařské infocentrum „Na Drobečkovém“ je nyní ve fázi, kdy se případní uživatelé, tj. vinaři a ubytovatelé budou vyjadřovat, jak by mělo infocentrum vypadat a co by mělo všechno obsahovat. K tomuto účelu vzniká pracovní skupina, sestavená z členů vinařských spolků. Dlouhodobě se snažíme o to, aby se obec občanů nejdříve zeptala, co vlastně chtějí, než začne za jejich peníze něco budovat. Na zastupitelstvu dokonce zazněl i veřejný příslib, že stejný postup bude uplatňován i v případě dalších investic.

A co se nepovedlo? Nepovedlo se nám přesvědčit většinu zastupitelstva, aby přistoupili k vymáhání zbylých dlužných peněz po f. Javorník v souvislosti s přeložkou kanalizace u ZŠ. Tato, dle našeho i znaleckého názoru, možná až půlmilionová škoda byla tímto jednou pro vždy promlčena. Starosta z důvodu ochrany zastupitelů před možnými právními důsledky tohoto jejich rozhodnutí navrhl tajné hlasování. Jak je vidno, ani on sám si není jistý svým tvrzením, že žádná škoda neexistuje a investiční akce proběhla naprosto v pořádku.

Přejme si všichni, aby tvůrčí a konstruktivní atmosféra panovala v novém zastupitelstvu i nadále. Aby vládnoucí koalice i nadále přistupovala k opozici jako ke zdroji užitečných podnětů a nebránila se případné spolupráci na řešení problémů naší obce. Protože přesně toto je v zájmu nás všech.

Podrobnosti se dozvíte z videozáznamu zde:

Mutěnice mají staronové vedení

Volební vítězství stačilo Dušanu Horákovi (SNK-Živnostníci) ke znovuzvolení starostou obce Mutěnice. Místostarostou se však stal za KDÚ-ČSL Milan Mráz, radními jsou Ing. Václav Špéra (SNK-Živnostníci), Ing. Radim Holešínský (SNK-Živnostníci) a Martin Králík (ČSSD). Josef Vagunda-Drgáč (Svobodní) jakožto leader druhé nejsilnější strany zvolen do funkce radního nebyl. Většina zastupitelstva dokonce ani neuznala za vhodné zvolit jej členem kontrolního výboru, který podle nepsaného pravidla obvykle náleží opozici.

Celý příspěvek

Zasedání zastupitelstva obce Mutěnice

Komentář k XX. veřejnému zasedání Zastupitelstva obce Mutěnice

Dění na posledním zastupitelstvu by se dalo volně parafrázovat do vět „nesmí projet za žádnou cenu“ a „nebyl čas ptát se kdo je kdo“. Roli muže s brašnou si tentokrát „střihly“ návrhy zastupitele Josefa Vagundy a protože se skupina členů vládnoucí koalice soustředila na výpady vůči opozici, nikomu nezbyl čas zabývat se jejich podstatou.

Celý příspěvek

Znalec na dotazy pana Brožoviče jen krčil rameny. Dluží nám firma Javorník další peníze?

Podle Svobodných dluží firma Javorník obci Mutěnice další peníze v řádu stotisíců, avšak dle znaleckého posudku objednaného vedením obce je to dvanáct tisíc. Jsme v podstatě ve stejné situaci, v níž jsme se již jednou nacházeli, Svobodní zase něco tvrdí a jsou za to zase napadáni a kritizování. Opět obec platí odborníky, kteří mají dokázat, že jejich tvrzení jsou nesmysl. Celý příspěvek

Namísto obvinění starosty řešili zastupitelé facebook.

Policie ČR doručila na obecní úřad usnesení o zahájení trestního stíhání,  v němž tvrdí, že starosta MVDr. Dušan Horák se dopustil porušení povinnosti při správě cizího majetku a zneužití pravomoci úřední osoby. Logicky by tedy starosta, vůči němuž bylo v souvislosti s výkonem jeho funkce a správou veřejných financí, zahájeno trestní řízení,  měl odstoupit nebo být odvolán, dokud se celá záležitost nevyjasní. Celý příspěvek

Podnětem Přemysl Rozehnala stran kontroly vad stavebních prací se bude rada obce zabývat (XIV. zastupitelstvo, 20.3.2017).

Zjevné poškození fasády Mateřské školky (MŠ) zavdalo podnět k  připomínce pana Přemysla Rozehnala stran případných reklamací nekvalitně provedených stavebních prací pro obec. Požadoval systém kontrol, jenž by zajistil, aby se reklamace “neprošutrovaly”, ale byly včas uplatněny, tak aby obec nemusela platit případné opravy ze svých vlastních peněz. Celý příspěvek

Probíhající sanace a rekonstrukce kulturního domu vzbuzuje silné pochybnosti (XIV. zastupitelstvo, 20.3.2017).

Tentokráte neprotestovali pouze Svobodní. Zastupitel  Marek Ištvánek na základě svých zkušeností doslova řekl, že podle jeho názoru je to vyhozených 10 miliónů. Pan starosta naopak tvrdil, že bez sanace to prostě nejde.  Zastupitel Přemysl Rozehnal bez obalu sdělil, že dle projektanta (tedy názoru odborníků, na které se pan starosta jinak rád odvolává), pro zajištění statiky a bezproblémové úžívání budovy sanace suterénu není nutná.

Celý příspěvek