Archiv pro měsíc: Leden 2019

Komentář k II. veřejnému zasedání zastupitelstva 2018

Jednání posledního zastupitelstva (11.12. 2018) probíhalo v konstruktivním duchu. Kromě rozpočtu obce, byl schválen i návrh Josefa Vagundy Drgáče na vybudování infocentra „Na Drobečkovém“ a návrh Přemysla Rozehnala na rekonstrukci ulice „Výhon“.

Přesto, že rozpočet obce na rok 2019 vznikal v hektickém tempu těsně po volbách, je dle našeho názoru poměrně vyvážený. Krom mandatorních výdajů a obligátních investic do rozvoje infrastruktury v sobě nese příslib zlepšení podmínek hned pro několik spolků. Hasiči se pravděpodobně konečně dočkají nové cisterny a spolek Rybana obnovy rybníka na Rokytí. A proto jsme jej podpořili.

Ulice „Výhon“ je turisty i místními hojně využívána coby spojnice mezi obytnou zástavbou a areálem sportovišť a vinných sklepů pod Búdama. Její desetiletí zanedbaný stav se zastupitelstvo jednohlasně rozhodlo řešit.

Vinařské infocentrum „Na Drobečkovém“ je nyní ve fázi, kdy se případní uživatelé, tj. vinaři a ubytovatelé budou vyjadřovat, jak by mělo infocentrum vypadat a co by mělo všechno obsahovat. K tomuto účelu vzniká pracovní skupina, sestavená z členů vinařských spolků. Dlouhodobě se snažíme o to, aby se obec občanů nejdříve zeptala, co vlastně chtějí, než začne za jejich peníze něco budovat. Na zastupitelstvu dokonce zazněl i veřejný příslib, že stejný postup bude uplatňován i v případě dalších investic.

A co se nepovedlo? Nepovedlo se nám přesvědčit většinu zastupitelstva, aby přistoupili k vymáhání zbylých dlužných peněz po f. Javorník v souvislosti s přeložkou kanalizace u ZŠ. Tato, dle našeho i znaleckého názoru, možná až půlmilionová škoda byla tímto jednou pro vždy promlčena. Starosta z důvodu ochrany zastupitelů před možnými právními důsledky tohoto jejich rozhodnutí navrhl tajné hlasování. Jak je vidno, ani on sám si není jistý svým tvrzením, že žádná škoda neexistuje a investiční akce proběhla naprosto v pořádku.

Přejme si všichni, aby tvůrčí a konstruktivní atmosféra panovala v novém zastupitelstvu i nadále. Aby vládnoucí koalice i nadále přistupovala k opozici jako ke zdroji užitečných podnětů a nebránila se případné spolupráci na řešení problémů naší obce. Protože přesně toto je v zájmu nás všech.

Podrobnosti se dozvíte z videozáznamu zde: