Zastupitelé

Chcete položit otázku našim zastupitelům, máte zajímavý podnět či připomínku k jejich činnosti? Navštivte jejich facebookovou stránku. Každý podnět a zpětnou vazbu na jejich práci vítáme.
Facebook: Zastupitelé Svobodných – Mutěnice

E-mail: zastupitelesvobodni@mutenice.info


Bc. Josef Vagunda-Drgáč

Bc. Josef Vagunda-Drgáč

Věk: 37
Funkce v zastupitelstvu: Zastupitel, Člen zemědělské komise.
Politická příslušnost: Člen Strany svobodných občanů
Veřejná aktivita: Člen spolku Čisté Mutěnice
Povolání: Finanční poradce
Vzdělání:  Ekonom se zaměřením na účetnictví, pojišťovnictví, finance a daně.
Zájmy: Moji velkou zálibou je vinařství, kterému se věnuje a podílím se na pořádání  vinařských akcí v obci. Ve svém volném čase se věnuji sportu, literatuře nebo např. astrofyzice.

Při práci v zastupitelstvu chci uplatnit svoje zkušenosti při získávání dotací, stejně jako znalosti z účetnictví a ekonomie. Zastávám zásadu, že nic co není tajné, má být veřejné. Čímž lze dosáhnout i na obecní úrovni naplnění principu přímé demokracie, kdy každý občan můžu mít vliv na kvalitu odváděné práce jim voleného zastupitele.


Přemysl Rozehnal

Přemysl Rozehnal

Věk: 36 let
Funkce v zastupitelstvu: Zastupitel, Člen stavební komise.
Politická příslušnost: Člen Strany svobodných občanů
Veřejná aktivita: Člen spolku Čisté Mutěnice
Povolání: Prodejce barev a stavebního materiálu
Vzdělání:  SIŠ na ulici Olomoucké v Brně maturitní obor Mechanik – elektronik pro spotřební elektroniku.
Zájmy: Dále se zajímám o sport, ochranu životního prostředí, vědu a techniku.

Rád cestuji, poznávám lidi a jejich zvyky, jezdím na kole, chodím do přírody a zahradničím. Obdivuji a vážím si všech lidí, kteří vytvářejí trvalé duševní i hmotné hodnoty a jsou tak společnosti prospěšní  – sám se mezi ně chci počítat.

Jsem hluboce přesvědčen, že role zastupitele (jak už název funkce napovídá) je v zastupování zájmů jeho voličů, daňových poplatníků, které jsou už z principu nadřazeny jeho zájmům osobním.  Je mým politickým stylem dialog, respekt k jiným názorům – stav, kdy je jakýkoliv opoziční názor vydáván za „škodlivý pro obec“  a je navíc směřován do osobní roviny,  je pro mne alarmující.

Strana Svobodných občanů mi svým projektem PRŮHLEDNÉ RADNICE, prvky přímé demokracie ve svém programu skýtá oporu pro naplnění mých cílů a s její ideologií se ztotožňuji.


Jaroslav Brožovič

Jaroslav Brožovič

Věk: 44 let
Funkce v zastupitelstvu: Zastupitel
Politická příslušnost: Bez politické příslušnosti
Veřejná aktivita:  Člen spolku Čisté Mutěnice
Povolání: Od roku 1995 jsem společníkem ve firmě Thermont Mutěnice s.r.o, která v současné době poskytuje 14 pracovních míst a kde mám na starosti divizi montáží tepelných izolací.
Vzdělání: Mám středoškolské vzdělání s maturitou.
Zájmy: Mezi mé koníčky patří rodina a historie, prostřednictvím hledání starých předmětů pomocí detektoru kovů. Ve volném čase se také rád věnuji sportu a rybaření.

Za nejdůležitější považuji odtajnit usnesení z jednání rady obce pro širokou veřejnost a maximálně rozšířit komunikaci mezi vedením obce a občany.

V rámci rozšíření volnočasových aktivit pro občany, bych chtěl podpořit znovu zprovoznění rybníka na Rokytí a vrátit tam tradici dětských rybářských závodů.


Chcete položit otázku našim zastupitelům, máte zajímavý podnět či připomínku k jejich činnosti? Navštivte jejich facebookovou stránku. Každý podnět a zpětnou vazbu na jejich práci vítáme.
Facebook: Zastupitelé Svobodných – Mutěnice

E-mail: zastupitelesvobodni@mutenice.info