Archiv pro měsíc: Duben 2016

Statisíce stále nejasné, zastupitelé nečinně přihlíží.

Jaroslav Brožovič, zastupitel za Stranu svobodných občanů v Mutěnících shrnul na veřejném jednání obecního zastupitelstva dne 19.4.2016 sporné položky vyúčtování investiční akce “Přeložka kanalizace u ZŠ”. S dobropisovanou částkou 469 288,- Kč, od firmy  Vodohospodářské stavby Javorník – CZ, s.r.o. není spokojen. Stejně jako s již třetí úpravou položek vyúčtování, jež firma na tomto zasedání zastupitelstvu předložila. Celý příspěvek

IX. jednání obecního zastupitelstva – dekotaminační plocha Rokytí

Dne 12.4. 2016 obdrželi od nás zastupitelé mailem podklady k projednání námi navrženého bodu programu týkající se úniku látek z dekontaminační plochy Rokytí do okolí. Materiál obsahuje, jak fotodokumentaci, tak videa, která nebude možno prohlížet přímo na zastupitelstvu. Zajímá-li Vás tento problém zpřístupňujeme nyní vše veřejně. Upozorňujeme rovněž, že k této problematice se vyjádřila i firma ENVISERVIS s.r.o. Její vyjádření je součástí materiálů pro zastupitelstvo a mělo by se objevit na webu obce. Celý příspěvek

Podnět pro kontrolní výbor – nerespektování usnesení zastupitelstva

Myslíme si, že starosta měl ve věci investiční akce „Přeložka kanalizace u ZŠ“ zastupitelstvo na veřejném jednání věcně a pravdivě informovat, nikoliv mlčet a následně jednat v rozporu s jeho jasně vyjádřenou vůlí věc prošetřit. Nechceme, aby se praxe ignorování  nebo  obcházení usnesení zastupitelstva stávala v Mutěnicích standardem, proto jsme podali ke kontrolnímu výboru následující podnět. Možnost připojit se k tomuto podnětu jsme nabídli i ostatním zastupitelům.

Celý příspěvek