Cesta, která nikam nevede.

Komentář k IX. jednání obecního zastupitelstva 19.4.2016

Investiční akce “Přeložka kanalizace u ZŠ”.

Více k aktuálnímu dění stran této  zakázky najdete v naší Tiskové zprávě ze dne 23.4.2016 Statisíce stále nejasné….

Zde jen prozatimní shrnutí celé kauzy:

Firma Javorník “škudlila” na této zakázce doslova, kde jen to šlo. Pan starosta jim „pln vděčnosti“ proplatil plnou fakturu už v prosinci, přestože dílo bylo provedeno v mnohem „levnější variantě“ a nebylo dokončeno. Ovšem, aby mohl pan starosta tuto plnou fakturu bez oné „úspory“ zaplatit, musel požádat na prosincovém veřejném zasedání zastupitele, aby mu dovolili použít dalších 100.000,- jež mu k zaplacení chyběly. Zastupitelé vůbec netuše o jak „výhodnou transakci“ jde, (přece v prosinci “dáme” 100.000 a v lednu “dostaneme” cca 470.000,- zpátky,  no neber to) mu to odmávli.

Následně pan starosta „s důvěrou“ očekával až  mu firma v lednu dílo dokončí a pošle peníze zpátky. V lednu se ovšem nic z toho nestalo. Až po té co pan Brožovič na únorovém zastupitelstvu na onu „levnější variantu“ zastupitele upozornil, vystavila firma dobropis na téměř půl milionu.

Jediná otázka zní, zda větší zásluhu na vzniku této „historky“ přičtou budoucí generace panu MVDr. Dušanu Horákovi nebo panu Jaroslavu Brožovičovi.

Ovšem tím “zábavné historky“ ani zdaleka nekončí, doporučuje poslechnout si i ty od pana Brožoviče, které se povětšinou týkají dalších neobjasněných položek na vyúčtování k této zakázce. Budete se za břicho popadat, jen moc nepřemýšlejte z čích peněz se tyhle „kulišárny“ vlastně platí. Ten úsměv by Vám totiž mohl zmrznout na rtech.

A co zbývající členové zastupitelstva? Jak jejich úlohu v tomto „báječném představení“ správně popsat. Nabízí se jediné slovo „komparz“. Upřímně doufáme, že jim tento jejich „výkon“ voliči nezapomenou.

Výkup pozemků za Fišmanovým zahájen.

Zatím běží výkup pouze poloviny pozemků, i když majetko-právní záměr byl vyhlášen na celou plochu a z úst několika zastupitelů padl jasný úmysl vykoupit vše. Myslíme, že náš postoj k této věci je stále stejný a zcela jasný. Věříme, že naše činy dokazují, že považujeme tento projekt za jednu ze svých hlavních priorit.

Vzhledem k tomu, že majetko-právní záměr byl vyhlášen už před rokem s tím, že jsme již tehdy měli souhlas 70% vlastníků s výkupem, nejsme  s „rychlostí“ jakou obec tuto věc řeší, příliš spokojeni. Pan Rozehnal požadoval úpravy v rozpočtu obce již v prosinci loňského roku, abychom měli peníze na výkup. Marně, 9ti metrovou rozhlednu za 3 mil. potřebujeme dle zastupitelů více. Upozorňoval rovněž na to, že se neřeší exekuce, které jsou na některých pozemcích (po té vedení obce začlo shánět právníky). V březnu tohoto roku jsme se obraceli na radu obce dopisem, zda hodlá zastupitelstvu vůbec návrh na schválení tohoto majetko-právního záměru předložit. Vedení obce by zcela jistě namítlo, že to všechno děláme zbytečně, protože oni by přece všechno tohle udělali i bez nás. Jenže podle naší zkušenosti, když se neozveme, nic se neděje.

Svobodní udělají všechno proto, aby se Fišmanovo vykoupilo celé, protože nechat si ujít takovou příležitost považujeme nejen za nezodpovědné, ale také za hloupé.

Obzvlášť, když majitelé pozemků podepsali smlouvy o smlouvách budoucích, čímž se zavázali prodat za dojednaných podmínek. Doufejme, že to tak budou vidět i ostatní zastupitelé a prostředky na výkup všech pozemků najdou co nejdříve.

Dekontaminační plocha Rokytí.

Je-li s provozem této plochy vše v pořádku, nechal si pan starosta ujít jedinečnou příležitost pana Rozehnala umlčet.  Pokud je totiž Rokytí skutečně dekontaminační plochou a nikoliv vysloužilým hnojištěm, pro tento provoz zcela nezpůsobilým, příslušné úřady by to potvrdily a pan Rozehnal by musel tzv. „držet kušnu“.  Otázka zní, jestli to byla příležitost umlčet Čisté Mutěnice nebo příležitost zbavit se skládky nebezpečného odpadu z níž uniká „sajrajt“ do okolí.

Naivní člověk by si myslel, že ať tak či tak, může tento návrh obci jen prospět. Buď se totiž zbavíme nefunkční skládky nebezpečného odpadu nebo umlčíme „hysterické“ zastupitele či občany.

No jo, ale to bysme museli v zastupitelstvu mít zastupitele, tj. lidi, jež zastupují zájmy obce. Jenže to mi nemáme, máme tam jen spoustu lidí, jež se domnívají, že budou-li mlčet a přikyvovat, budou je občané považovat za moudré a příště je znovu zvolí. No kdo ví, třeba mají pravdu.

Podklady, jež měli zastupitelé pro rozhodování k dispozici najdete na našem webu zde.

Další článek od pana Rozehnala, který reaguje na další odmítnutí zastupitelstva tento závažný problém řešit, najdete na webu Čisté Mutěnice zde.

Ať to vede kam chce…

Dle mého názoru, jestli to někdo chce zaplatit, je to naše cesta, asi 80% na to dostaneme, ať to vede kam chce, ju su proto” pravil pan Plchut.

Klasická ukázka toho, jak fungují dotace. Ještě jeden hlas a mohli jsme tu z dotačních a z části i našich peněz mít zpevněnou cestu, která končí někde uprostřed “u Kyjovky” a vlastně se po ní nedá nikam dojet.

K čemu, že je taková cesta? Grant na tyto dotace od ministerstva zemědělství je údajně odůvodněn usnadněním těžby. Jenže jak řekl pan Brožovič, vytěžíte a dalších padesát let cestu nebudete potřebovat. Můžete tam autem zajet na houby? Jenže jak správně řekl pan Charuza, není žádoucí, aby lidé jezdili do lesa autem a většina z nás se lesem raději prochází pěšky a po lesní cestě, než po „silnici“.

Kdyby obec na místo žádostí o dotace měla peníze rovnou ve svém rozpočtu, určitě by nikoho v zastupitelstvu ani ve snu nenapadlo něco podobného. A kdyby se někdo takový našel, všichni by si klepali na čelo. Takto bylo 7 lidí pro, abychom se zúčastnili výběrového řízení (jež by nás stálo cca 15.000,-) na zcela zjevný nesmysl, jen proto, že na něj lze žádat dotaci.