Jana Ševčíková

Jana Ševčíková

Kandidátka č. 2
Věk: 54 let
Vzdělání: Střední ekonomická škola Hodonín
Povolání:  Pracovník v sociálních službách

Proč kandiduji

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás na několika řádcích seznámila s důvody své kandidatury do obecního zastupitelstva a svými cíli, které chci v této funkci prosazovat především.

Ráda bych se zaměřila na kontinuitu společenského života v obci v rámci udržení a obnovení  místních tradic, folkloru, tělovýchovy, divadelnictví.

Vážím si všech aktivních občanů, kteří dobrovolně věnují svůj volný čas jakékoliv spolkové činnosti v Mutěnicích a obohacují tak kulturní a společenský život naší obce. Budu-li členkou nového zastupitelstva, vynasnažím se těmto lidem jejich mnohdy náročnou činnost co nejvíce usnadnit.

Především je nutné podpořit chod místních spolků pracujících s mládeží. Potřebou každého takového dobrovolného spolku je dobré zázemí, klubovna, možnost  bezplatného využívání stávajícího tělovýchovného a kulturního zařízení obce, vybavení, přiměřené dotace na činnost a pravidelné čtvrtletní vydávání zpráv v místním zpravodaji a kabelové televizi.

Veškeré spolky a sdružení je rovněž třeba vhodně motivovat k součinnosti k novým společným podnikům. Věřím, že divadelní představení, pořádání vinobraní, dožínek, masopustu, sportovních klání pro děti i dospělé, dětské tábory, soutěže oddílu mladých hasičů, vaření gulášů, rockové festivaly nebo motosrazy přispívají k pestrosti života v naší obci a mohou se vzájemně podporovat a doplňovat. Poskytněme tedy všem spolkům takovou podporu, aby mohly celoročně fungovat bez obav a byly tak co největším přínosem pro život v naší obci.

Nechci zapomínat ani na naše seniory. V Mutěnicích již řadu let chybí bezbariérové zařízení sociálních služeb pro spoluobčany, kteří si přejí dožít v rodné dědině. Chci pomoci prosadit vybudování vícefunkčního domu na pozemku, kde stála stará škola. Posláním služby, kterou zařízení nabídne, je poskytování celoročního bydlení pro ty, kteří již nemohou zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí, vytvoření příjemného a bezpečného domova, zachování vztahů s rodinou a kamarády, ale také zajištění soukromí, to vše s pomocí kvalifikovaných pečovatelů. Rodinám, pečujícím o seniory a dospělé osoby se zdravotním postižením pomoci vybudováním denního stacionáře a odlehčovacích služeb pro tyto účely.