Archiv pro měsíc: Duben 2017

Podnětem Přemysl Rozehnala stran kontroly vad stavebních prací se bude rada obce zabývat (XIV. zastupitelstvo, 20.3.2017).

Zjevné poškození fasády Mateřské školky (MŠ) zavdalo podnět k  připomínce pana Přemysla Rozehnala stran případných reklamací nekvalitně provedených stavebních prací pro obec. Požadoval systém kontrol, jenž by zajistil, aby se reklamace “neprošutrovaly”, ale byly včas uplatněny, tak aby obec nemusela platit případné opravy ze svých vlastních peněz. Celý příspěvek