Poslouží sporný znalecký posudek radě obce jako alibi k nevymáhání případné škody?

Policie došla k závěru, že  díky intervenci p. Brožoviče získala obec od firmy VHS Javorník na zpět půl milionu korun za zakázku „Přeložka kanalizace u ZŠ“.  Aby obec mohla požadovat zbylé peníze, které podle našeho mínění (a námi oslovených odborníků) dodavatel ještě stále obci Mutěnice dluží, požadovali jsme po vedení obce nezávislý odborný znalecký posudek. V dokumentu, jež jsme obdrželi se nás ovšem  soudní znalec snaží přesvědčit o velmi zvláštních věcech. Například, že firmou fakturovaných 85 tisíc za dopravu jednoho kamionu materiálu ze Strážnice do Mutěnic,  je naprosto v pořádku. Celý příspěvek

Znalec na dotazy pana Brožoviče jen krčil rameny. Dluží nám firma Javorník další peníze?

Podle Svobodných dluží firma Javorník obci Mutěnice další peníze v řádu stotisíců, avšak dle znaleckého posudku objednaného vedením obce je to dvanáct tisíc. Jsme v podstatě ve stejné situaci, v níž jsme se již jednou nacházeli, Svobodní zase něco tvrdí a jsou za to zase napadáni a kritizování. Opět obec platí odborníky, kteří mají dokázat, že jejich tvrzení jsou nesmysl. Celý příspěvek

Namísto obvinění starosty řešili zastupitelé facebook.

Policie ČR doručila na obecní úřad usnesení o zahájení trestního stíhání,  v němž tvrdí, že starosta MVDr. Dušan Horák se dopustil porušení povinnosti při správě cizího majetku a zneužití pravomoci úřední osoby. Logicky by tedy starosta, vůči němuž bylo v souvislosti s výkonem jeho funkce a správou veřejných financí, zahájeno trestní řízení,  měl odstoupit nebo být odvolán, dokud se celá záležitost nevyjasní. Celý příspěvek

Komu patří peníze ze skládky, občanům či zastupitelům?

Na dubnové schůzi Valné hromady a Dozorčí rady (dále jen VH a DR) Skládky Hraničky, spol. s r. o., se po dvouleté pauze VH, složená z pěti radních obce, rozhodla vyplatit členům svého dozorčího orgánu, který je tvořen devíti členy zastupitelstva obce, odměnu za její činnost v celkové výši 95 000 Kč. Za dobu provozu skládky, od roku 2001, bylo takto do kapes zastupitelů vyplaceno něco přes 3 mil. Kč. Celý příspěvek

Ve hře je dalšího půl milionu. Bude místostarosta peníze nárokovat?

V souvislosti s trestním stíháním MVDr. Dušana Horáka pro Porušení povinnosti při správě cizího majetku a Zneužití pravomoci veřejného činitele ve věci zakázky “Přeložka kanalizace u ZŠ” byla obec Mutěnice vyzvána policejním orgánem, aby se připojila k trestnímu řízení a přihlásila případnou škodu, kterou jí obviněné osoby měly způsobit. Rada obce následně pověřila místostarostu Petra Bízu, aby v této věci postupoval společně s Mgr. Jurečkou.

Celý příspěvek

Zpráva o výběrovém řízení na dodavatele rekonstrukce schodů ke kostelu sv. Kateřiny v Mutěnicích

Rozpočet akce byl dle posledního projektu bezmála 5 milionů korun. Oprava schodů ve vlastnictví církve je financována ze třech zdrojů. Největší díl peněz formou daru farnosti Mutěnice poskytla ze svého rozpočtu obec a to celkem 3 mil. korun. Půl milionem přispěl Jihomoravský kraj a půl milionu korun věnovali občané ve veřejné sbírce. Brněnské biskupství se finančně nepodílí. Celkem jsou tedy k dispozici cca 4 miliony korun. Celý příspěvek

Podnětem Přemysl Rozehnala stran kontroly vad stavebních prací se bude rada obce zabývat (XIV. zastupitelstvo, 20.3.2017).

Zjevné poškození fasády Mateřské školky (MŠ) zavdalo podnět k  připomínce pana Přemysla Rozehnala stran případných reklamací nekvalitně provedených stavebních prací pro obec. Požadoval systém kontrol, jenž by zajistil, aby se reklamace “neprošutrovaly”, ale byly včas uplatněny, tak aby obec nemusela platit případné opravy ze svých vlastních peněz. Celý příspěvek