Archiv autora: Přemysl Rozehnal

Reportáž od soudu

Dne 12. 11. 2018 u Okresního soudu v Hodoníně pokračovalo hlavní líčení po zrušení
osvobozujícího rozsudku nad starostou Mutěnic MVDr. Dušanem Horákem a dalšími dvěma
obžalovanými v kauze „Přeložka kanalizace u ZŠ“.

Účelem stání byl výslech zástupce Znaleckého ústavu v Hodoníně. Z jednání vyplynulo, že
znalec Ing. Zdeněk Vyskočil si za svým posudkem 100% stojí. Přeložka kanalizace u ZŠ tak,
jak je realizována, má podle jeho odborného názoru hodnotu pouze 556 tis. bez DPH.
Na dotaz soudu, proč obec objednala a zaplatila kanalizaci za 1,5 mil., když měla stát pouze
0,5 mil., odpověď neznal. Na dotaz, v čem spočívá onen rozdíl 1 mil. korun, ale odpověděl.
Projekční rozpočet dle jeho názoru obsahoval zbytečné a nadsazené položky, bez
kterých šlo dílo bez problémů realizovat.

Celý příspěvek

Přemysl Rozehnal

Svobodní zveřejňují kandidátku

Vážení spoluobčané,

mám tu příjemnou povinnost představit Vám kolektiv lidí, kteří se v letošních podzimních komunálních volbách budou ucházet o Vaši důvěru v barvách Svobodných. Rovněž prosím věnujte pozornost aktualizovanému VOLEBNÍMU PROGRAMU zveřejněnému na webových stránkách, jehož naplňování bude stejně jako v uplynulých 4 letech hlavní činností Vámi zvolených kandidátů za Svobodné v případě, že je do zastupitelstva svými hlasy vyšlete.

Jednotliví kandidáti budou v následujících dnech prostřednictvím webu, sociální sítě Facebook a tiskovin postupně představovat svoji vizi, kterak zlepšit poměry v Mutěnicích. Budou se vyjadřovat k problematice, která je jim blízká a budou připraveni s Vámi nad jednotlivými programovými body diskutovat.

Ti, kdož si nechtějí nechat ujít možnost aktivně se zapojit do diskuse, nebo koho zajímá naše představa budoucího směřování naší obce, případně také jen ty, komu je některý z našich kandidátů sympatický, upozorňuji na možnost stát se fanouškem FB stránek Svobodní Mutěnice.

Za všechny přeji hezký zbytek léta, Přemysl Rozehnal.

Zasedání zastupitelstva obce Mutěnice

Komentář k XX. veřejnému zasedání Zastupitelstva obce Mutěnice

Dění na posledním zastupitelstvu by se dalo volně parafrázovat do vět „nesmí projet za žádnou cenu“ a „nebyl čas ptát se kdo je kdo“. Roli muže s brašnou si tentokrát „střihly“ návrhy zastupitele Josefa Vagundy a protože se skupina členů vládnoucí koalice soustředila na výpady vůči opozici, nikomu nezbyl čas zabývat se jejich podstatou.

Celý příspěvek

Zpráva o výběrovém řízení na dodavatele rekonstrukce schodů ke kostelu sv. Kateřiny v Mutěnicích

Rozpočet akce byl dle posledního projektu bezmála 5 milionů korun. Oprava schodů ve vlastnictví církve je financována ze třech zdrojů. Největší díl peněz formou daru farnosti Mutěnice poskytla ze svého rozpočtu obec a to celkem 3 mil. korun. Půl milionem přispěl Jihomoravský kraj a půl milionu korun věnovali občané ve veřejné sbírce. Brněnské biskupství se finančně nepodílí. Celkem jsou tedy k dispozici cca 4 miliony korun. Celý příspěvek

Ruce vzhůru, nebo dotace nebude.

Pouhé dva týdny před zastupitelstvem nás  ředitelka školy Marie Kujová postavila před hotovou věc, že buď  okamžitě odhlasujeme projekt modernizace počítačů jedné jazykové učebny a internetové sítě ve škole za 6 milionů nebo nedostaneme dotaci ve výši 90%. Nikdy před tím zastupitele o potřebě této investice  neinformovala. Rozpočet na akci nám byl dodán pouhé dva pracovní dny před zasedáním ! Celý příspěvek

IX. jednání obecního zastupitelstva – dekotaminační plocha Rokytí

Dne 12.4. 2016 obdrželi od nás zastupitelé mailem podklady k projednání námi navrženého bodu programu týkající se úniku látek z dekontaminační plochy Rokytí do okolí. Materiál obsahuje, jak fotodokumentaci, tak videa, která nebude možno prohlížet přímo na zastupitelstvu. Zajímá-li Vás tento problém zpřístupňujeme nyní vše veřejně. Upozorňujeme rovněž, že k této problematice se vyjádřila i firma ENVISERVIS s.r.o. Její vyjádření je součástí materiálů pro zastupitelstvo a mělo by se objevit na webu obce. Celý příspěvek

Využití nemovitosti na ulici Slovácké č.p. 262 – dům vedle knihovny

Je mi příjemnou povinností oznámit široké veřejnosti a hlavně těm, kteří se zde v Mutěnicích snaží udržet v provozu různé zájmové spolky a sdružení, že Rada obce reagovala vstřícně a zapracovala do studie i můj návrh na využití  nemovitosti na ulici Slovácké č.p. 262 (dům vedle knihovny). Celý příspěvek