Archiv autora: Přemysl Rozehnal

Komentář k zastupitelstvu 26.6.2019

Asi tím nejzásadnějším momentem uplynulého zastupitelstva bylo, když obyvatelé ulice Masarykova z úst starosty i místostarosty slyšeli veřejný příslib, že se nebude realizovat třetí chodník středem zeleného pásu, že se nebudou kácet stromy a to ani ty na parkovišti před radnicí. Byl to jasný důkaz toho, že občanské iniciativy mají význam a že chodit na zastupitelstvo se vyplácí.

Celý příspěvek

Komentář k II. veřejnému zasedání zastupitelstva 2018

Jednání posledního zastupitelstva (11.12. 2018) probíhalo v konstruktivním duchu. Kromě rozpočtu obce, byl schválen i návrh Josefa Vagundy Drgáče na vybudování infocentra „Na Drobečkovém“ a návrh Přemysla Rozehnala na rekonstrukci ulice „Výhon“.

Přesto, že rozpočet obce na rok 2019 vznikal v hektickém tempu těsně po volbách, je dle našeho názoru poměrně vyvážený. Krom mandatorních výdajů a obligátních investic do rozvoje infrastruktury v sobě nese příslib zlepšení podmínek hned pro několik spolků. Hasiči se pravděpodobně konečně dočkají nové cisterny a spolek Rybana obnovy rybníka na Rokytí. A proto jsme jej podpořili.

Ulice „Výhon“ je turisty i místními hojně využívána coby spojnice mezi obytnou zástavbou a areálem sportovišť a vinných sklepů pod Búdama. Její desetiletí zanedbaný stav se zastupitelstvo jednohlasně rozhodlo řešit.

Vinařské infocentrum „Na Drobečkovém“ je nyní ve fázi, kdy se případní uživatelé, tj. vinaři a ubytovatelé budou vyjadřovat, jak by mělo infocentrum vypadat a co by mělo všechno obsahovat. K tomuto účelu vzniká pracovní skupina, sestavená z členů vinařských spolků. Dlouhodobě se snažíme o to, aby se obec občanů nejdříve zeptala, co vlastně chtějí, než začne za jejich peníze něco budovat. Na zastupitelstvu dokonce zazněl i veřejný příslib, že stejný postup bude uplatňován i v případě dalších investic.

A co se nepovedlo? Nepovedlo se nám přesvědčit většinu zastupitelstva, aby přistoupili k vymáhání zbylých dlužných peněz po f. Javorník v souvislosti s přeložkou kanalizace u ZŠ. Tato, dle našeho i znaleckého názoru, možná až půlmilionová škoda byla tímto jednou pro vždy promlčena. Starosta z důvodu ochrany zastupitelů před možnými právními důsledky tohoto jejich rozhodnutí navrhl tajné hlasování. Jak je vidno, ani on sám si není jistý svým tvrzením, že žádná škoda neexistuje a investiční akce proběhla naprosto v pořádku.

Přejme si všichni, aby tvůrčí a konstruktivní atmosféra panovala v novém zastupitelstvu i nadále. Aby vládnoucí koalice i nadále přistupovala k opozici jako ke zdroji užitečných podnětů a nebránila se případné spolupráci na řešení problémů naší obce. Protože přesně toto je v zájmu nás všech.

Podrobnosti se dozvíte z videozáznamu zde:

Reportáž od soudu

Dne 12. 11. 2018 u Okresního soudu v Hodoníně pokračovalo hlavní líčení po zrušení
osvobozujícího rozsudku nad starostou Mutěnic MVDr. Dušanem Horákem a dalšími dvěma
obžalovanými v kauze „Přeložka kanalizace u ZŠ“.

Účelem stání byl výslech zástupce Znaleckého ústavu v Hodoníně. Z jednání vyplynulo, že
znalec Ing. Zdeněk Vyskočil si za svým posudkem 100% stojí. Přeložka kanalizace u ZŠ tak,
jak je realizována, má podle jeho odborného názoru hodnotu pouze 556 tis. bez DPH.
Na dotaz soudu, proč obec objednala a zaplatila kanalizaci za 1,5 mil., když měla stát pouze
0,5 mil., odpověď neznal. Na dotaz, v čem spočívá onen rozdíl 1 mil. korun, ale odpověděl.
Projekční rozpočet dle jeho názoru obsahoval zbytečné a nadsazené položky, bez
kterých šlo dílo bez problémů realizovat.

Celý příspěvek

Přemysl Rozehnal

Svobodní zveřejňují kandidátku

Vážení spoluobčané,

mám tu příjemnou povinnost představit Vám kolektiv lidí, kteří se v letošních podzimních komunálních volbách budou ucházet o Vaši důvěru v barvách Svobodných. Rovněž prosím věnujte pozornost aktualizovanému VOLEBNÍMU PROGRAMU zveřejněnému na webových stránkách, jehož naplňování bude stejně jako v uplynulých 4 letech hlavní činností Vámi zvolených kandidátů za Svobodné v případě, že je do zastupitelstva svými hlasy vyšlete.

Jednotliví kandidáti budou v následujících dnech prostřednictvím webu, sociální sítě Facebook a tiskovin postupně představovat svoji vizi, kterak zlepšit poměry v Mutěnicích. Budou se vyjadřovat k problematice, která je jim blízká a budou připraveni s Vámi nad jednotlivými programovými body diskutovat.

Ti, kdož si nechtějí nechat ujít možnost aktivně se zapojit do diskuse, nebo koho zajímá naše představa budoucího směřování naší obce, případně také jen ty, komu je některý z našich kandidátů sympatický, upozorňuji na možnost stát se fanouškem FB stránek Svobodní Mutěnice.

Za všechny přeji hezký zbytek léta, Přemysl Rozehnal.

Zasedání zastupitelstva obce Mutěnice

Komentář k XX. veřejnému zasedání Zastupitelstva obce Mutěnice

Dění na posledním zastupitelstvu by se dalo volně parafrázovat do vět „nesmí projet za žádnou cenu“ a „nebyl čas ptát se kdo je kdo“. Roli muže s brašnou si tentokrát „střihly“ návrhy zastupitele Josefa Vagundy a protože se skupina členů vládnoucí koalice soustředila na výpady vůči opozici, nikomu nezbyl čas zabývat se jejich podstatou.

Celý příspěvek

Zpráva o výběrovém řízení na dodavatele rekonstrukce schodů ke kostelu sv. Kateřiny v Mutěnicích

Rozpočet akce byl dle posledního projektu bezmála 5 milionů korun. Oprava schodů ve vlastnictví církve je financována ze třech zdrojů. Největší díl peněz formou daru farnosti Mutěnice poskytla ze svého rozpočtu obec a to celkem 3 mil. korun. Půl milionem přispěl Jihomoravský kraj a půl milionu korun věnovali občané ve veřejné sbírce. Brněnské biskupství se finančně nepodílí. Celkem jsou tedy k dispozici cca 4 miliony korun. Celý příspěvek

Ruce vzhůru, nebo dotace nebude.

Pouhé dva týdny před zastupitelstvem nás  ředitelka školy Marie Kujová postavila před hotovou věc, že buď  okamžitě odhlasujeme projekt modernizace počítačů jedné jazykové učebny a internetové sítě ve škole za 6 milionů nebo nedostaneme dotaci ve výši 90%. Nikdy před tím zastupitele o potřebě této investice  neinformovala. Rozpočet na akci nám byl dodán pouhé dva pracovní dny před zasedáním ! Celý příspěvek

IX. jednání obecního zastupitelstva – dekotaminační plocha Rokytí

Dne 12.4. 2016 obdrželi od nás zastupitelé mailem podklady k projednání námi navrženého bodu programu týkající se úniku látek z dekontaminační plochy Rokytí do okolí. Materiál obsahuje, jak fotodokumentaci, tak videa, která nebude možno prohlížet přímo na zastupitelstvu. Zajímá-li Vás tento problém zpřístupňujeme nyní vše veřejně. Upozorňujeme rovněž, že k této problematice se vyjádřila i firma ENVISERVIS s.r.o. Její vyjádření je součástí materiálů pro zastupitelstvo a mělo by se objevit na webu obce. Celý příspěvek