Komentář k zastupitelstvu 26.6.2019

Asi tím nejzásadnějším momentem uplynulého zastupitelstva bylo, když obyvatelé ulice Masarykova z úst starosty i místostarosty slyšeli veřejný příslib, že se nebude realizovat třetí chodník středem zeleného pásu, že se nebudou kácet stromy a to ani ty na parkovišti před radnicí. Byl to jasný důkaz toho, že občanské iniciativy mají význam a že chodit na zastupitelstvo se vyplácí.

Dalším světlým okamžikem bylo chválení Strategického plánu rozvoje obce a na návrh p. Vagundy i zadání vypracování Studie dotačních příležitostí na základě tohoto dokumentu. Po vypracování těchto pro rozvoj obce důležitých podkladů voláme již 5 let. Těšíme se, až budeme společně s veřejností aktivně pracovat na jejich obsahu.

Zajímavou zprávou je i námi dlouhé roky požadovaná změna auditora hospodaření obce. Zatímco ten bývalý nás stále dokola ujišťoval, že hospodaření a účetnictví má naše obec 100% v pořádku, ten nový chybami a nedostatky popsal dva archy papíru. Tento kritický pohled je velice důležitý, neboť popsat a přiznat si chyby je prvním krokem k jejich nápravě, na které jsme schválením Směrnice o rozpočtovém provizoriu začali pracovat již na tomto zastupitelstvu. Zde bychom chtěli vyzvednout roli finanční komise v čele s kolegou zastupitelem Ing. Ilčíkem.

Ač nás nová podoba auditu hospodaření za rok 2018 těší, hospodaření samotné už toliko ne. Vadí nám, že obec v uplynulém období důsledně nevymáhala peníze po odpovědných osobách, které jí způsobily škodu v řádu statisíců. Jako například v kauze přeložka kanalizace u ZŠ (500 tis.) nebo nepovolené stavby záchodů pod vysokým napětím u amfiteátru (400 tis.). Vadí nám také, že obecní skládka za symbolickou cenu daruje f. TEDOM a.s. skládkový plyn, na kterém jiné obce vydělávají miliony. To bylo také hlavním důvodem, proč se někteří z nás zdrželi a někteří hlasovali proti usnesení.
Pan Petr Blaha opozici následně tento krok vyčetl, označil ho za neodpovědný.
Hold každý si pod pojmem odpovědnost představuje něco jiného. Jestli je neodpovědné darovat různým firmám peníze občanů, nebo je neodpovědné na tyto nepravosti upozorňovat, necháme na posouzení vás samotných.


Přejeme si, aby se v budoucnosti nové vedení obce i zastupitelstvo podobným excesům vyhnulo a abychom i my mohli s klidným svědomím pro výsledky hospodaření zvednout ruku.