Zasedání zastupitelstva obce Mutěnice

Bankomat v Mutěnicích bude

Zastupiteli Josefu Vagundovi-Drgáči se podařilo zajistit velice výhodnou nabídku na umístění bankomatu od Komerční banky. Tento by byl v Mutěnicích v provozu 24 hodin denně a obec by na jeho provoz nedoplácela ani korunu. Nicméně vzhledem k předchozí 20 leté spolupráci byla vyzvána také ČSOB k předložení srovnatelné nabídky. Každopádně je už dnes jasné, že bankomat v Mutěnicích konečně bude.

Na programu jednání zastupitelstva bylo i projednání záměru investovat minimálně 7 mil. korun do rekonstrukce domu č. p. 262 vedle knihovny na ulici Slovácká, za účelem vybudování infocentra, kluboven spolků a přednáškového sálu knihovny. Od tohoto záměru se po diskusi rozhodla rada se souhlasem zastupitelstva upustit.

Pan Rozehnal pak navrhl, aby byla nová knihovna s klubovnami spolků vybudována jako součást většího projektu spolu např. se sociálními službami na místě po staré škole na ul. Masarykova.  Za tímto účelem požadoval vypracování studie. Turistické infocentrum navrhl umístit v lokalitě Búdy tam, kde jsou turisté a kam i logicky patří.

Tento jeho nápad se nesetkal s odporem, ba naopak. Takže i když bylo na místě rozhodnuto, že bude budova i s knihovnou odstraněna a na jejím místě vybudována stavba nová. Je podle zákulisních informací velice pravděpodobné, že bude knihovna i se sousední budovou nabídnuta k prodeji tak jak je. Ovšem až po té, co bude knihovna přestěhována do nové budovy v lokalitě po staré škole.

Na základě dobrých zkušeností z realizace zakázky druhé etapy úpravy okolí kostela sv. Kateřiny pak v bodě „různé“ zazněl dotaz p. Rozehnala, zda by byla možná účast zastupitelů při kontrolních dnech i na ostatních veřejných zakázkách. Starosta i místostarosta souhlasili.

Pan Josef Vagunda-Drgáč tlumočil dotaz občana ohledně kanalizace v Platovém, zda si budou muset jednotliví vinaři platit čerpadlo u přípojek k obecní kanalizaci. Načež pan místostarosta vysvětlil, že kanalizace bude gravitační po celé délce a u přejezdu vznikne čerpací stanice, která přečerpá odpadní vody do stávající kanalizace. 

Dále se pan Josef Vagunda-Drgáč zajímal o stav studie zastavitelnosti v lokalitě za Fišmanovým. K tomuto starosta uvedl, že studie je hotová, ale je potřeba dokončit jednání s dvěma majiteli  o prodeji jejich pozemků. Tak, abychom snad na příštím zastupitelstvu mohli schválit smlouvy. Tím by mohla vzniknout ucelená lokalita, která by v Mutěnicích mohla umožnit výstavbu rodinných domů, zejména pro mladé rodiny.

Závěrem ještě p. starosta na dotaz zastupitele p. Marka Ištvánka připustil, že o naši tržnici vybudovanou nákladem 3 mil. korun, nemají trhovci zájem a pověřil zastupitele poptávkou prodejců, kteří by našli pro tuto investici využití. Projekt byl bývalým vedením obce schválen narychlo, bez jakékoli diskuse se zastupiteli. Věříme, že rada a zastupitelstvo v současné podobě, se podobným přešlapům v budoucnosti vyhne.