Komentář k mimořádnému zastupitelstvu z 13. května 2019

Hlavním bodem mimořádného zastupitelstva konaného dne 13. května 2019 bylo projednání dotace Farnosti Mutěnice na druhou etapu úpravy okolí kostela sv. Kateřiny ve výši 4 miliony korun.
Je běžné, že lidé demokratické kandidátky hlasují každý sám za sebe dle vlastního přesvědčení, což se stalo i nyní.
Ptáme se jednotlivých zastupitelů za Svobodné proč hlasovali tak jak hlasovali.

Přemysl Rozehnal

Hlasoval: proti

Přesto, že jsou prostory využívány veřejností, je třeba si uvědomit, že jde o soukromý majetek církve a rozpočet obce by měl sloužit prioritně ke zvelebování majetku obecního, nikoli soukromého. Nesmíme zapomenout, že máme v obci i jiné problémy a že ne všichni lidé chodí jen do kostela, prohlásil zastupitel Přemysl Rozehnal.
V nynější době probíhá odluka státu od církví, stát se zbavuje odpovědnosti za církevní majetek. Nesouhlasím s tím, aby tuto odpovědnost přebírala obec Mutěnice a pumpovala do něj 100% prostředků potřebných na jeho obnovu. Je povinností vlastníka, aby se o svůj majetek staral a když ne zcela, tak alespoň z části přispíval na jeho opravu.


Jana Ševčíková

Hlasovala: pro

Většinu z církevního majetku tvoří památkové budovy a umělecká díla nevyčíslitelné hodnoty. Na provoz a údržbu je potřeba vynaložit nemalé prostředky, ať už ze sbírek věřících nebo z darů a dotací. Kostel a jeho přilehlé okolí tvoří dominantu obce, proto je finanční podpora  obce na místě. Při prvním hlasování jsem se zdržela, protože Zastupitelstvo obce obdrželo neúplné informace o projektu. Nebyl jasný rozpočet akce, počet firem účastnících se výběrového řízení ani jméno vítězné firmy. Nezvednu ruku pro něco o čem nemám úplné informace a ani jistotu, jak účelně budou prostředky vynaloženy.
Na schůzce s panem Ing. Vaculovičem  a zástupci farní rady jsem informace o výběrovém řízení a o probíhající reklamaci 1. etapy obdržela. Uvítala jsem i možnost zastupitelů  zúčastnit se kontrolních dnů. Z těchto důvodů jsem hlasovala pro schválení, řekla zastupitelka Jana Ševčíková.


Jaroslav Brožovič

Hlasoval: proti

Dodnes není uspokojivě dořešena reklamace na první etapu (schody ke kostelu), která je po pouhých dvou letech v žalostném stavu a na kterou bylo z veřejných peněz vynaloženo 3,5 milionu korun. Dle mého názoru tak farnost zatím neprokázala, že je dobrým hospodářem a že dokáže ochránit námi svěřené prostředky. Farnost by měla nejdříve vyřešit reklamaci schodů a pak si teprve přijít pro další peníze, řekl zastupitel Jaroslav Brožovič.


Bc. Josef Vagunda-Drgáč

Hlasoval: pro

V současné době probíhají restituce církevních majetků, možná se to nemusí některým líbit. Nicméně jestli obec Mutěnice poskytne peníze na opravu schodů u kostela s tím nijak nesouvisí, protože zkrášlujeme prostředí pro naše spoluobčany a pro návštěvníky obce. Navíc nikdo tyto schody z Mutěnic nevezme a budou sloužit dlouhé roky. Druhou neméně podstatnou skutečností je to, že na účtech obce máme téměř 80. mil korun pro, které jsme zatím nenašli žádné využití. Považují za vhodné, abychom peníze daňových poplatníků z Mutěnic využili lépe na připravené investice. Věřím, že v nadcházejících měsících budou připraveny k realizaci i další projekty tak, aby si na své přišli i další skupiny spoluobčanů, protože rozpočet obce má sloužit všem vyváženě. Také musím pochválit spolupráci s farní radou a zejména s Ing. Vaculovičem se, kterým jsme strávili už desítky hodin diskuzí nad první a druhou etapou opravy schodů. Věřím, že i tato naše práce měla pozitivní vliv na obě investice, řekl zastupitel Josef Vagunda Drgáč.