Ruce vzhůru, nebo dotace nebude.

Pouhé dva týdny před zastupitelstvem nás  ředitelka školy Marie Kujová postavila před hotovou věc, že buď  okamžitě odhlasujeme projekt modernizace počítačů jedné jazykové učebny a internetové sítě ve škole za 6 milionů nebo nedostaneme dotaci ve výši 90%. Nikdy před tím zastupitele o potřebě této investice  neinformovala. Rozpočet na akci nám byl dodán pouhé dva pracovní dny před zasedáním !

Protože této problematice do hloubky nerozumím, obrátil jsem se spolu s kolegou Brožovičem na odborníky v odboru a ti bohužel vyjádřili pochybnosti o reálné využitelnosti takto nákladné investice a celý projekt označili za megalomanský.

Možná si někteří z vás říkají: “proboha, co řešíte? 90% dotace, vždyť to je skoro zadarmo!“

Argument, že přeci jde o peníze státu či EU, nikoli obecní, považuji za naprosto stupidní. Jelikož peníze  a to ani ty dotační jak známo nerostou na stromě, nýbrž pocházejí z kapes nás všech – osobně dost dobře znám hodnotu každé poctivě vydělané koruny. Hnán mnohými pochybnostmi a minimem informací, byl jsem pevně rozhodnut pro tento návrh ruku nezvednout.

Rozprava k tomuto bodu na zastupitelstvu se nesla díky trpělivosti a vstřícnosti ze strany ředitelky školy a správce sítě v konstruktivním duchu. Škoda, že stejnou trpělivost neprojevil pan kolega Augustýn Charuza a Petr Biza, kterým se zdálo, že se ptáme až moc a diskusi přerušili. Po zastupitelstvu jsme nicméně paní ředitelku ještě chvíli zdržovali a znovu celou věc probírali.

Dospěli jsem bohužel k závěru, že jak ona tak i my jsme doslova vězni dotačního systému, který nám příliš mnoho možností nedává.

Stále nejsem 100% přesvědčen, že  budou pořízeny věci, které opravdu škola potřebuje. A mám za to, že by stejného výsledku bylo možné dosáhnout mnohem levněji. Jenomže to bychom nesměli být vázáni předpisy, jež nám říkají, co máme a za jakých podmínek z dotačních peněz nakoupit.

Takto se celý problém nakonec velice zjednodušil. Buď zvedneme ruku pro utracení 6 mil. korun bez toho abychom se ptali za co, nebo škola, potažmo obec přijde o 5,5 milionu. Toto je názorný příklad toho jak fungují Evropské dotace.

Většina mých kolegů v zastupitelstvu nepoložila p. ředitelce ani přítomnému odborníkovi jediný dotaz. A  nedělám si iluze  ani o morálních zábranách zastupitelů v jiných obcích,  z cizího krev přece neteče. Jsem si vědom, že pokud nebudou peníze utraceny v Mutěnicích, budou zajisté velice rychle rozházeny jinde. Na  předsevzetí, že nezvednu ruku pro investici, pokud nebudu mít jistotu její účelnosti a hospodárnosti, jsem musel rezignovat.

S vědomím, že školní počítače  stejně jako rozvody internetu  potřebují  obnovu,  jsem nakonec pro tento záměr ruku zvedl, ale snad poprvé na své rozhodnutí v roli zastupitele nejsem hrdý.

p1130726-2skola