Biotop koupaliště

Je koupaliště nejvyšší prioritou Mutěnic?

Zastupitelstvo na svém veřejném jednání 16.11. 2020 rozdílem jediného hlasu učinilo další krok k realizaci koupacího biotopu, schválením pořízení projektové dokumentace za cenu 2 miliony korun od firmy BAPO s.r.o., zastoupenou p. Ing. Bartákem.

Projektant předběžně odhadl celkové náklady na zhruba 55 milionů korun. V rozpočtu ale nejsou zahrnuty náklady na vypořádání se se ztíženými základovými poměry v lokalitě Kačák. Podle analýzy geologů je parcela podmáčená, podloží je díky zvodnatělému písku nestabilní a veškeré stavby budou muset být založeny na pilotech v hloubce minimálně 5m. Hydrogeologická studie navíc tvrdí, že místní podzemní voda je příliš agresivní a pro použití v biotopu není vhodná. Projektant obavy geologů nesdílí, tvrdí, že speciální drahé základy nebudou třeba a vyjádřil také naději, že v hlubším vrtu bude dostatek kvalitnější vody, abychom nemuseli používat drahou vodu z vodovodního řadu. Který z odborníků má pravdu, ukáže až čas.

Koupaliště bezesporu zatraktivní naši obec pro turisty a tím podpoří podnikání v oblasti ubytování. Každému však musí být jasné, že obecní pokladna, zejména v době daňové reformy a ekonomické krize vyvolané pandemií, není bezedná.

Pokud se bude projekt realizovat v tomto rozsahu, každý jeden občan Mutěnic, včetně nemluvňat a důchodců, zaplatí za možnost koupání v Mutěnicích skrze obecní rozpočet cca 15 tis. korun. Veřejná diskuse je proto na místě. Každý z nás by si měl ujasnit, zda je pro něj prioritou koupací biotop, nebo např. stavební místa pro rodinné domy za Fišmanovým, dům se sociálními službami na místě po staré škole, nové cesty a chodníky, více míst ve školce, rekonstrukce čistírny odpadních vod, atd. Každopádně bez odložení některých investic a nebo zadlužení obce všechno mít nemůžeme. Což koneckonců připustil i starosta, když zároveň uvedl, že možnost získání dotace na koupací biotop je spíše hypotetická.

Diskuse o tom, zda a v jakém rozsahu koupaliště postavíme, bude pokračovat i na půdě zastupitelstva. Ať už bude výsledný účet jakýkoli, komu z Vás není jedno, kam se naše obec bude v dalších letech ubírat, měl by svému volenému zástupci říci, co je a co není pro něj důležité. Myslím si, že všichni zastupitelé při takto nelehkém rozhodování zpětnou vazbu ocení.

Veškerá dostupná dokumentace k projektu

Přeji Vám všem pokud možno pohodové svátky a hlavně hodně zdraví v nadcházejícím roce.

Přemysl Rozehnal, zastupitel obce Mutěnice