Kogenerační jednota, Žabčice

Kdo vydělává na skládkovém plynu v Hraničkách?

Díl druhý – bublina Svobodných

O tom, že v naší skládce vzniká plyn, který fa TEDOM spaluje v kogenerační jednotce a vyrábí z něj el. energii, jsem vás informoval v minulém díle.

Za 15 let takto firma vyrobila cca 10 tis. MWh elektřiny, za zhruba 30 mil. korun.

Obci Mutěnice na základě smlouvy vyplatila za stejnou dobu cca 25 tis. korun.

Dle informací z jiných podobných skládek, se smlouva platná do 1. 1. 2020 jeví pro obec krajně nevýhodná. Obrátili jsme se proto před uplynutím její platnosti s podnětem na zastupitele i radu obce. Také jsme opakovaně, přímo i prostřednictvím řídících a dozorových orgánů skládky, vyzývali jednatele p. Petra Blahu, aby pro další období zjednal nápravu. Ten se k naší iniciativě pokaždé stavěl odmítavě a trvá na tom, že spolupráce s fou TEDOM je za stávajících podmínek pro obec Mutěnice výhodná. Díky zapojení několika nově zvolených radních byl nakonec pověřen přípravou výběrového řízení na nového provozovatele kogenerační jednotky.

Nicméně text výzvy a její podmínky předem neprojednal ani s valnou hromadou ani s dozorčí radou skládky.

Výběrového řízení se žádná z oslovených firem nezúčastnila. Pouze fa EKOENERGY MORAVIA v otevřeném dopise zastupitelům mimo jiné sdělila, že:

  • výběrové řízení má mnoho procesních chyb,
  • výběrové řízení zvýhodňuje stávajícího provozovatele fu TEDOM,
  • ten, kdo s fou TEDOM podepsal stávající smlouvu, si nepočíná s péčí řádného hospodáře.

Závěrem dopisu nám jednatel fy EKOENERGY MORAVIA představil návrh spolupráce, kdy by obec Mutěnice ročně inkasovala cca 1,2 mil. korun.

Celý dopis od EKOENERGY MORAVIA s.r.o. z 6. 11. 2020

Z důvodu nevyjasněných dotačních podmínek na využití skl. plynu v příštích letech, nebylo zatím na návrh fy EKOENERGY MORAVIA reflektováno a bylo podepsáno roční prodloužení smlouvy s fou TEDOM za cca 200 tis. Kč. Ano, stále jde jen o drobné. Slabou útěchou je, že když k oněm 200 tisícům připočteme i sponzorské dary fy TEDOM ve výši 2×100 tis. za poslední dva roky našeho angažování, vynesla obci tato „bublina Svobodných“, jak celou kauzu někteří zastupitelé označují, celkem 400 tis. Což je 16-ti násobek toho, co bylo na základě smlouvy vyplaceno obci Mutěnice za 15 let.

Obec Mutěnice nyní stojí před rozhodnutím. Buďto najdeme nového provozovatele ve férovém výběrovém řízení, nebo začneme plyn spalovat sami, jako se to dělá např. na stejně velké skládce, stejného typu v Petrůvkách, kde obce ročně inkasují od 1,7- 3 mil. korun. Nebo budeme dále jen paběrkovat.

Přemysl Rozehnal