Podklady pro zastupitele – přeložka kanalizace u základní školy

V únoru tohoto roku p. Brožovič vyjádřil podezření, že jsme kanál u školy, předaný a zaplacený v prosinci minulého roku přeplatili Javorníku cca o 800 tisíc.

Starosta na tomtéž zastupitelstvu prohlásil, že akce byla provedena a vyfakturována správně. Firma Javorník podezření p. Brožoviče následně potvrdila, když nám vrátila část peněz, tedy 500 tisíc. Starosta pak ale změnil svůj názor, veřejně do médií prohlásil, že si to p. Brožovič celé vymyslel a jako důvod uvedl, že dílo NEBYLO předáno v prosinci, ale až v květnu.
No a dnes, kdy hrozí Javorníku pokuta 700-900 tisíc za pozdní předání, si to starosta znovu rozmyslel.
Zastupitelům byl nyní předložen ke schválení dokument, že stavba BYLA předána v prosinci, nikoli v květnu. Navíc se v tomto dokumentu obec zavazuje dále nevymáhat chybějících 300 tis., které nám fa. Javorník stále ještě dluží.

Dává vám to smysl ? Zapojí se zastupitelé do starostovy hry na slepou bábu s občany i kriminální policií, která případ nyní šetří ?

To se dozvíte už zítra (20.12.2016) na veřejném zasedání zastupitelstva od 17 hodin v sále KD.

My, stejně jako náš právník jsme jim to nedoporučili.

Smlouvu ke schválení, její právní analýzu i náš dopis zastupitelům naleznete zde :

Email zaslaný zastupitelům před jednáním

Smlouva předložená zastupitelům ke schválení

 Právní analýza zpracovaná naším právníkem