Reportáž od soudu

Dne 12. 11. 2018 u Okresního soudu v Hodoníně pokračovalo hlavní líčení po zrušení
osvobozujícího rozsudku nad starostou Mutěnic MVDr. Dušanem Horákem a dalšími dvěma
obžalovanými v kauze „Přeložka kanalizace u ZŠ“.

Účelem stání byl výslech zástupce Znaleckého ústavu v Hodoníně. Z jednání vyplynulo, že
znalec Ing. Zdeněk Vyskočil si za svým posudkem 100% stojí. Přeložka kanalizace u ZŠ tak,
jak je realizována, má podle jeho odborného názoru hodnotu pouze 556 tis. bez DPH.
Na dotaz soudu, proč obec objednala a zaplatila kanalizaci za 1,5 mil., když měla stát pouze
0,5 mil., odpověď neznal. Na dotaz, v čem spočívá onen rozdíl 1 mil. korun, ale odpověděl.
Projekční rozpočet dle jeho názoru obsahoval zbytečné a nadsazené položky, bez
kterých šlo dílo bez problémů realizovat.

Právní zástupci obhajoby i samotní obžalovaní se u soudu pokoušeli jeho názor i jeho osobu
co do odbornosti zpochybňovat, ale bez úspěchu.
Na výtku právního zástupce jednoho z obžalovaných, že sice rozpočet tyto položky
obsahovat nemusel, ale klidně mohl, znalec odpověděl: „Ano, mohl je obsahovat, ale
nevidím proto logický důvod, pouze ten, že je někdo chtěl zaplatit.
Jeho slova potvrzuje i fakt, že firmou tyto položky nebyly nikdy dodány, pouze s vědomím
starosty vyúčtovány a na jeho pokyn obcí i zaplaceny.

Soudkyně dále trvá na tom, že se linií předraženosti zakázky nehodlá zaobírat.
Důvodem, který uvedla již v minulosti je zejména fakt, že se obec s žádným nárokem na
náhradu škody k tomuto soudu nepřihlásila. Mohla tak učinit zdarma a bez rizika sankcí.
Fa. Javorník po upozornění na nesrovnalosti v zakázce p. Brožovičem již půl milionu vrátila,
zbývajícího půl milionu nikoli. Soud proto na popud státního zástupce vznesl dotaz na
obec, zda a jak pohledávku mimosoudně vymáhá.

Velice pozitivně hodnotíme to, že soudkyně již opustila myšlenku, že motivem Svobodných
pro podání trestního oznámení byla snaha tzv. „nachytat starostu na švestkách“ a
diskreditovat jeho osobu. Tuto myšlenku ochotně před volbami převzali a šířili naši političtí
oponenti s cílem Svobodné poškodit v očích občanů. Uznala, že i z námi podaného
trestního oznámení vyplývá, že nám šlo zejména o předraženost zakázky.

Soud byl odročen na neurčito a bude pokračovat výslechem znalce z oboru účetnictví. O
dalším průběhu vás budeme informovat.

Závěrem mi dovolte, abych Vám jménem zastupitelů za Svobodné popřál hezké svátky
vánoční, pevné zdraví a mnoho úspěchů v roce 2019.

Přemysl Rozehnal, zastupitel obce Mutěnice