Mutěnice mají staronové vedení

Volební vítězství stačilo Dušanu Horákovi (SNK-Živnostníci) ke znovuzvolení starostou obce Mutěnice. Místostarostou se však stal za KDÚ-ČSL Milan Mráz, radními jsou Ing. Václav Špéra (SNK-Živnostníci), Ing. Radim Holešínský (SNK-Živnostníci) a Martin Králík (ČSSD). Josef Vagunda-Drgáč (Svobodní) jakožto leader druhé nejsilnější strany zvolen do funkce radního nebyl. Většina zastupitelstva dokonce ani neuznala za vhodné zvolit jej členem kontrolního výboru, který podle nepsaného pravidla obvykle náleží opozici.


Ustavující zasedání probíhalo 5.11.2018 v sále kulturního domu. Nejdříve všichni zastupitelé  složili slib do rukou nejstaršího zastupitele pana Ing. Františka Ilčíka. Slibovali, že budou svoji funkci vykonávat svědomitě, v zájmu obce, jejich občanů, řídit se ústavou a platnými zákony České republiky.

Poté se přistoupilo k volbě starosty. Jako jediný kandidát byl navržen leader vítězné strany SNK-Živnostníci MVDr. Dušan Horák (859 preferenčních hlasů), který byl také zvolen. Následovala volba místostarosty, kdy muž číslo jedna za KDÚ-ČSL Milan Mráz (400 pref. hlasů) byl na tuto funkci navržen jako jediný.

Při volbě prvního, druhého a třetího radního došlo k situaci, kdy postupně proti panu Ing. Václavu Špérovi (688 pref. hlasů), Ing. Radimu Holešínskému (689 pref. hlasů) a Martinovi Králíkovi (198 pref. hlasů) navrhovali zastupitelé za Svobodné spolu s Markem Ištvánkem (Nezávislí), Bc. Josefa Vagundu-Drgáče (531 pref. hlasů). Ten však ani jednou nezískal dostatečnou podporu pro zvolení do rady obce, byť podle vyjádření Marka Ištvánka, jakožto leader druhé nejsilnější strany v obci, na toto místo nárok měl.

Předsedou finančního výboru byl navržen a zvolen Ing František Ilčík (240 pref. hlasů). Za další dva členy jsme navrhovali nejdříve dlouholetého zastupitele pana Marka Ištvánka (406 pref. hlasů) a následně paní Janu Škvařilovou (369 pref. hlasů), která sice není zastupitelkou, ale má 15 let zkušeností s vedením účetnictví a financování obcí. Nicméně přednost dostal pan Petr Blaha DiS. (703 pref. hlasů) a paní Mgr. Naděžda Horáková (623 pref. hlasů).

Poté zbývalo zvolit kontrolní výbor, obvyklý post pro opozici. S tímto vědomím jsme opět navrhovali na předsedu anebo člena Bc. Josefa Vagundu-Drgáče. Rozhodnutím většiny zastupitelstva bude však kontrolní výbor pracovat ve složení předseda, pan Petr Bíza (357 pref. hlasů) a členové Marek Zimolka (546 pref. hlasů) a  nečlen zastupitelstva Mgr. Augustin Charuza (581 pref. hlasů).

Dle výsledku voleb se dalo očekávat, že vítěz voleb SNK-Živnostnicí spolu s KDU-ČSL obsadí pozice starosty, místostarosty a členů rady podle svého uvážení. Nestandardním krokem je však neobsazení kontrolního a finančního výboru i členy opozice. Nevpuštěním opozice do žádného orgánu zastupitelstva tak koaliční strany na sebe vzaly závazek rozhodovat i ve prospěch zhruba 32 % voličů, jenž svůj hlas odevzdali Svobodným a NEZÁVISLÝM KANDIDÁTŮM. Staronové koaliční strany tak zatím neprokázaly svou vůli ke konstrukci a spojování, kterou proklamovaly ve volbách. Doufejme, že svým volebním slibům dostojí v případě námi předkládaných návrhů, směřovaných k rozvoji a zájmu obce. My jsme připraveni takové návrhy předkládat a nadále kontrolovat fungování obce a podporovat rozumné návrhy vznesené občany i koalicí.

Hodláme rovněž pracovat  alespoň v komisích zemědělské, výstavby a kulturní, kde  jsme pracovali již v minulém volebním období.

Příloha:  návrh na obsazení komisí radě