Děkujeme Vám za podporu a důvěru

Vážení spoluobčané,

děkujeme Vám za podporu a za důvěru projevenou v letošních komunálních volbách. Díky
vaším hlasům jsme se stali druhou nejsilnější stranou v obci. Svobodným se podařilo získat o
jeden mandát navíc, což chápeme jako ocenění naší dosavadní práce v zastupitelstvu a
zároveň i jako závazek pro nadcházející čtyři roky. Doufáme, že v novém zastupitelstvu bude
daleko větší prostor pro prosazování zájmů všech občanů prostřednictvím konstruktivní
spolupráce.

Vaši zastupitelé:
Josef Vagunda-Drgáč
Přemysl Rozehnal
Jaroslav Brožovič
Jana Ševčíková

Bc. Josef Vagunda-DrgáčPřemysl RozehnalJaroslav BrožovičJana Ševčíková