Josef Buchta: Pár slov k nadcházejícím komunálním volbám

Josef Buchata

Josef Buchta – Mutěnický rodák, trumpetista a kapelník brněnského bigbandu B-Side Band

Ahoj Mutěňáci,

opět jsem byl osloven Josefem Vagundou, jestli bych mohl napsat pár slov k nadcházejícím komunálním volbám.
Pro ty, co si mě pamatují, není nutné se představovat. Krátce se jen zmíním, že pocházím z Mutěnic, vztah ke své rodné obci mám silný a nikdy už ho nejde vymazat z paměti. Proto také můžu s nadhledem napsat svůj názor, který není zatížený žádnou postranní myšlenkou. Dění v obci sleduji z povzdálí a snažím se nestranně vše vyhodnocovat.
Před 4 lety jsem psal o nutnosti změny ve vedení obce. Nechtěl jsem a nechci na někoho jmenovitě poukazovat a rozebírat jednotlivé kauzy. Chtěl jsem a chci svobodně vyjádřit pouze svůj názor. Přesto jsem byl právě těmi, kterých se to týká nejvíce, upozorněn na nevhodnost, která mi byla vyčtena. Politika je věc veřejná a proto ten, kdo do ní vstupuje, musí počítat také s jinými pohledy na problémy a různé kauzy. Není možné, aby jiný názor byl brán jako útok. Velkorysost, a zvlášť v politice, je výsada králů. Každá opozice je zároveň motor a jediný kontrolní článek. Kdo jde do veřejného života, musí být připraven na kritiku svých činů, protože cesty jsou různé a pohledy na jejich řešení nemusí být vždy stejné. Uvědomuji si závažnost těch kauz, které v obci řešíte, a nechci tady k nim psát svůj názor. Ale musím zmínit, že Svobodní svoji práci v opozici odpracovali více než dobře, a to i za cenu toho, že si rozbili dlouholetá přátelství a nadělali nové nepřátele. Není to příjemné a dalo by se říct, že to může být i nebezpečné. Ale přesto svoji práci dělali dobře po celé 4 roky. Nejde tady vůbec o to, jestli měli či neměli pravdu. Svoje obavy řešili a snažili se je podkládat fakty. Nestříleli do větru a to je podstata opozice. To je potřeba si uvědomit. Řeči o tom, jakou mají historii rodiče a podobně, jsou zbabělé a ukazují na nedostatek argumentů, protože žádný potomek nemůže za svého otce či matku. To ví přece každý slušný a vychovaný člověk.
Bez ohledu na vše, co jsem napsal, bych závěrem chtěl zdůraznit následující. Pokud je někdo ve veřejné funkci 20 let je zcela pochopitelné, že ztratí nadhled a veškerou soudnost. Veřejné funkce nemohou a nesmí být na doživotí, protože stát, potažmo obec, není firma. Stačí se podívat na to, co se u nás děje na celostátní úrovni a všem musí být jasné, že tohle je cesta špatným směrem a nemůže přinést nic dobrého. Je smutné, že tohle někteří lidé nechápou. Není to o napadání či zneuctění odvedené práce, ať špatně či dobře. To ať si zodpoví každý sám. Je třeba se dívat dopředu a uvědomit si, že noví lidé mohou přinést jiný, ale především nový pohled do budoucnosti Mutěnic.
Josefa Vagundu znám od dětství a pro mě je to člověk slušný, vzdělaný, pracovitý a mohl by být velkým přínosem pro obec. Je potřeba jen dát novým lidem šanci ukázat, co umí. Opozici zvládli, ať se to někomu líbí či nelíbí, velmi dobře.
Věřím, že tato slova nebudete brát jako útok na současné vedení, ale jako povzbuzení nebát se dát šanci lidem, kteří ukázali, že by Vám všem mohli být prospěšní. Věřím, že vše dopadne, jak má a správně. Volte rozumem.

S úctou

Josef Buchta