Hospodaření skládky vzbuzuje otázky

Na posledním veřejném zasedání zastupitelstva byla jednatelem skládky Petrem Blahou iniciována rozprava týkající se hospodaření společnosti Skládka Hraničky s.r.o., která rovněž provozuje naši kanalizační síť vč. čistírny odpadních vod. Bohužel následná diskuse přinesla více otázek než odpovědí.

Překladiště

Jednatel Petr Blaha opakovaně předkládá na společná jednání valné hromady a dozorčí rady společnosti ekonomickou bilanci překladiště odpadů, kde udává, že toto zařízení pracuje s nulovým nebo zanedbatelným ziskem (cca 70 tisíc). Po jediném vlastníku, obci Mutěnice, požaduje každoročně 550 tis. korun dotace na zajištění provozu překladiště. Ze stejného důvodu odpustila obec Mutěnice společnosti Skládka Hraničky s.r.o, i nájem za toto zařízení v hodnotě 7 milionů (za sběrný dvůr, kompostárnu i samotnou skládku je nájem účtován).

V ostrém kontrastu s těmito fakty a následně veřejně na zastupitelstvu i sociálních sítích prohlašuje, že překladiště ročně vydělává cca 800 tisíc korun čistého zisku.

  • Která ze dvou variant je pravdivá?
  • Pokud je pravda, že překladiště vydělává 800 tisíc, proč obec provoz dotuje dalšími 550 tisíci?
  •  Jak bylo celkem 1 350 000,- vyúčtováno a na co byly peníze použity?                                    Odpovědi nezazněly ani na posledním společném zasedání dozorčí rady a valné hromady skládky dne 2.10.2018.

Bioplyn

Přemysl Rozehnal přednesl svá zjištění, že by po odečtení nákladů mohly Mutěnice vydělat na spalování skládkového plynu v Hraničkách za 12 let okolo 13 milionů korun. Svá tvrzení opřel o data dostupná z veřejných zdrojů, zkušenosti z jiných skládek a informace odborníka na kogenerační spalování skládkových plynů (fotogalerie z exkurze v Žabčicích zde). Rovnou také vznesl dotaz, proč takto výdělečnou činnost neprovádí obec Mutěnice sama.

Na tato slova reagoval jednatel skládky Petr Blaha prohlášením: „Tuto záležitost řešil ještě můj předchůdce ve funkci p. Němec a tehdy zvítězila myšlenka přenechat tento provoz odborníkům. A že si nemyslí, že tento provoz je až tak výdělečný.“

Starosta slova Petra Blahy potvrdil a dodal: „Nemyslím si, že by s tím byl nějaký problém a že by nám to takto nevyhovovalo.“

Pro ilustraci: Skládka TKO v Petrůvkách je objemem i druhem odpadu naprosto shodná s tou v Mutěnicích. Ovšem zde majitel skládky (svazek obcí) po odečtení všech provozních i pořizovacích nákladů kogenerační jednotky, jen za posledních 7 let vyinkasoval bezmála 7 milionů korun zisku.

Jednatel Petr Blaha na společném zasedání dozorčí rady a valné hromady skládky dne 2.10. uvedl, že,  firma TEDOM platí obci Mutěnice roční nájem ve výši pouhých 15 000,-. Přemysl Rozehnal a Jaroslav Brožovič iniciovali pověření jednatele Petra Blahy jednáním s firmou TEDOM o zvýšení nájmu, případně o platbách za odebraný plyn.

  • Kolik skutečně mohla obec provozováním kogenerační jednotky za 12 let vydělat ?
  • A umožní smluvní podmínky zahájit s firmou TEDOM případná jednání o podílu na zisku ?                                                                                                                                                  Tyto otázky zatím rovněž zůstávají nezodpovězeny.

Budování rezerv na údržbu a výstavbu kanalizační sítě a ČOV

Na zastupitelstvu vyšlo najevo, že obec Mutěnice nevytváří žádné rezervy na údržbu, obnovu a rozšiřování kanalizační sítě a čistírny odpadních vod.

Přemysl Rozehnal vznesl dotaz, zda plníme zákonnou povinnost a coby vlastník kanalizace zpracováváme tzv. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací, který by měl chránit obce před vytvářením skrytých dluhů na vodohospodářské infrastruktuře. Starosta odpověděl:  „Ano, ale teďkom ani nevím, kde ho máme.“ Na otázku zda ví, kolik by podle tohoto plánu obec měla mít k dnešnímu dni v rezervách peněz, odpověděl, že neví. Potvrdil ale, že žádné peníze v rezervách připraveny nejsou, že průběžně opravujeme to, co je zrovna potřeba.

Nové zastupitelstvo tak bude muset řešit otázky:

  • Kolik bude Mutěnice v budoucnu  stát údržba, obnova a rozšiřování kanalizace a ČOV?
  • A kde na pokrytí tohoto skrytého dluhu obec vezme peníze?

Situace do budoucna představuje veliké riziko pro peněženky nás všech. Protože tam, kde nejsou rezervy, nás větší investice může nemile překvapit. A nikdo dnes nedokáže říci, zda se to obejde bez úvěru.

Fotogalerie z exkurze na skládce v Žabčicích

Audiozáznam z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mutěnice dne 26.9.2018