Výstavbu chodníku na ulici Školní ohrožuje soukromý plot.

Všichni kdo  pěší i motorizováni pravidelně ke svým cestám ulici Školní využíváte a nebo tudy, jak  její název napovídá, posíláte své děti do a ze školy, budete jistě souhlasit, že této ulici chybí jedna podstatná součást. A to chodník, který by zajistil bezpečný a pohodlný pohyb pěších.

Nebudu daleko odsitačka chodník pravdy, když budu tvrdit, že se jedná o jednu z nejfrekventovanějších Mutěnických ulic a o to je zde naléhavější potřeba, chodník vybudovat.

Na nutnosti tuto investici realizovat, jsme se všichni zastupitelé shodli napříč celým zastupitelstvem při příležitosti jeho VII. veřejného zasedání dne 22.12.2015. Zaznělo zde mimo jiné z úst p. místostarosty, že:  “..začneme to budovat od školky směrem do obce, ale tam, kde můžeme, protože v některých těch pasážích se tam prostě s chodníkem nikam nevlezeme, to je bohužel realita tohoto prostředí  “

Možná pan místostarosta narážel i na toto místo, kde se nachází stavba plotu u rodinného domu č.p. 1260  manželů Kujových.

IMG roh

Tento plot  byl bez stavebního povolení z části vybudován na obecním pozemku a brání tak budoucí možné výstavbě chodníku na ulici Školní. Na nepovolený zábor obecního pozemku upozornila začátkem roku stavební komise jak Radu obce, tak vlastníka plotu.

Rada obce na svém 41. zasedání dne 11.7.2016 vzala na vědomí vyjádření majitele plotu, jehož část zasahuje do obecního pozemku a pověřila p. Ing. Hrabinovou podstoupit celou záležitost  k řešení Stavebnímu úřadu v Hodoníně.

Je nutné zdůraznit, že pokud stavební úřad v průběhu šetření potvrdí, že se roh plotu nachází na obecním pozemku,  NEMŮŽE  tuto stavbu dodatečně povolit (tzv. obělit) bez souhlasu obce Mutěnice a musí nařídit její odstranění.

P1160955Podél plotu se sice v současnosti nachází hliněný val, který by údajně podle některých názorů mohl znemožnit výstavbu chodníku, ale vzhledem k tomu, že tento hliněný val byl na obecním pozemku navršen rovněž bez souhlasu obce, neměl by být s jeho odstraněním v budoucnu žádný problém. Všechny trumfy v ruce má tedy vlastník pozemku a tím je obec Mutěnice.

S napětím budeme sledovat vedení obce, jak celou záležitost s vlastníkem plotu vyřeší. Je nanejvýše pravděpodobné, že k zastavění obecního pozemku nedošlo úmyslně a domníváme se, že posunutí 120 cm rohu plotu není pro vlastníka nepřekonatelný problém. Doufejme tedy, že všem účastníkům je zřejmé, jak důležité je zachovat možnost výstavby chodníku na ulici Školní.