Zpráva o výběrovém řízení na dodavatele rekonstrukce schodů ke kostelu sv. Kateřiny v Mutěnicích

Rozpočet akce byl dle posledního projektu bezmála 5 milionů korun. Oprava schodů ve vlastnictví církve je financována ze třech zdrojů. Největší díl peněz formou daru farnosti Mutěnice poskytla ze svého rozpočtu obec a to celkem 3 mil. korun. Půl milionem přispěl Jihomoravský kraj a půl milionu korun věnovali občané ve veřejné sbírce. Brněnské biskupství se finančně nepodílí. Celkem jsou tedy k dispozici cca 4 miliony korun.

Zejména dobrovolné dary občanů byly rozhodujícím impulsem k tomu, že se výběr dodavatele provede formou tzv. otevřeného řízení se zveřejněním. To znamená, že se do soutěže bude moci přihlásit každý, kdo o zakázku projeví zájem tak, aby byli všichni dárci ujištěni, že byla získána ta nejlepší nabídka ze všech možných.

V březnu proběhlo ono otevřené výběrové řízení se zveřejněním tak, jak se na tom dohodlo zastupitelstvo obce, jehož veřejný příslib se farnost, co by oficiální investor, rozhodla respektovat. Ve výběrovém řízení vyhrála firma VANTO s.r.o. s nabídkou 3,97 mil.
Na druhém místě se umístila firma MSO Kyjov s.r.o. s nabídkou 4,1 mil.
Výběrové řízení bylo následně bez udání důvodů zrušeno.

V dubnu bylo vyhlášeno po drobných změnách v zadávací dokumentaci nové kolo výběrového řízení, tentokrát ovšem nikoli otevřeného se zveřejněním, nýbrž uzavřeného s oslovením konkrétních firem. Vítěz prvního kola firma Vanto s.r.o. osloven nebyl.
Byli jsme zástupcem farnosti vyzváni, abychom se spolu s farností, obcí a stavebním dozorem podíleli na vytipování firem, které mají k této zakázce kapacity i kvalifikaci. Postupně se soupis vhodných firem zastavil na počtu 19. Rozhodnutím farnosti byl seznam následně seškrtán na pouhých 8 firem, které byly po té osloveny za účelem podání nabídky.

Vítězem druhého kola se stala firma MSO Kyjov s.r.o. s cenou 4,22 milionu. Farnosti nyní na profinancování akce chybí cca 200 tisíc korun.