Zasedání zastupitelstva obce Mutěnice

Bankomat v Mutěnicích bude

Zastupiteli Josefu Vagundovi-Drgáči se podařilo zajistit velice výhodnou nabídku na umístění bankomatu od Komerční banky. Tento by byl v Mutěnicích v provozu 24 hodin denně a obec by na jeho provoz nedoplácela ani korunu. Nicméně vzhledem k předchozí 20 leté spolupráci byla vyzvána také ČSOB k předložení srovnatelné nabídky. Každopádně je už dnes jasné, že bankomat v Mutěnicích konečně bude.

Celý příspěvek

Komentář k zastupitelstvu 26.6.2019

Asi tím nejzásadnějším momentem uplynulého zastupitelstva bylo, když obyvatelé ulice Masarykova z úst starosty i místostarosty slyšeli veřejný příslib, že se nebude realizovat třetí chodník středem zeleného pásu, že se nebudou kácet stromy a to ani ty na parkovišti před radnicí. Byl to jasný důkaz toho, že občanské iniciativy mají význam a že chodit na zastupitelstvo se vyplácí.

Celý příspěvek

Komentář k mimořádnému zastupitelstvu z 13. května 2019

Hlavním bodem mimořádného zastupitelstva konaného dne 13. května 2019 bylo projednání dotace Farnosti Mutěnice na druhou etapu úpravy okolí kostela sv. Kateřiny ve výši 4 miliony korun.
Je běžné, že lidé demokratické kandidátky hlasují každý sám za sebe dle vlastního přesvědčení, což se stalo i nyní.
Ptáme se jednotlivých zastupitelů za Svobodné proč hlasovali tak jak hlasovali.

Celý příspěvek

Komentář k II. veřejnému zasedání zastupitelstva 2018

Jednání posledního zastupitelstva (11.12. 2018) probíhalo v konstruktivním duchu. Kromě rozpočtu obce, byl schválen i návrh Josefa Vagundy Drgáče na vybudování infocentra „Na Drobečkovém“ a návrh Přemysla Rozehnala na rekonstrukci ulice „Výhon“.

Přesto, že rozpočet obce na rok 2019 vznikal v hektickém tempu těsně po volbách, je dle našeho názoru poměrně vyvážený. Krom mandatorních výdajů a obligátních investic do rozvoje infrastruktury v sobě nese příslib zlepšení podmínek hned pro několik spolků. Hasiči se pravděpodobně konečně dočkají nové cisterny a spolek Rybana obnovy rybníka na Rokytí. A proto jsme jej podpořili.

Ulice „Výhon“ je turisty i místními hojně využívána coby spojnice mezi obytnou zástavbou a areálem sportovišť a vinných sklepů pod Búdama. Její desetiletí zanedbaný stav se zastupitelstvo jednohlasně rozhodlo řešit.

Vinařské infocentrum „Na Drobečkovém“ je nyní ve fázi, kdy se případní uživatelé, tj. vinaři a ubytovatelé budou vyjadřovat, jak by mělo infocentrum vypadat a co by mělo všechno obsahovat. K tomuto účelu vzniká pracovní skupina, sestavená z členů vinařských spolků. Dlouhodobě se snažíme o to, aby se obec občanů nejdříve zeptala, co vlastně chtějí, než začne za jejich peníze něco budovat. Na zastupitelstvu dokonce zazněl i veřejný příslib, že stejný postup bude uplatňován i v případě dalších investic.

A co se nepovedlo? Nepovedlo se nám přesvědčit většinu zastupitelstva, aby přistoupili k vymáhání zbylých dlužných peněz po f. Javorník v souvislosti s přeložkou kanalizace u ZŠ. Tato, dle našeho i znaleckého názoru, možná až půlmilionová škoda byla tímto jednou pro vždy promlčena. Starosta z důvodu ochrany zastupitelů před možnými právními důsledky tohoto jejich rozhodnutí navrhl tajné hlasování. Jak je vidno, ani on sám si není jistý svým tvrzením, že žádná škoda neexistuje a investiční akce proběhla naprosto v pořádku.

Přejme si všichni, aby tvůrčí a konstruktivní atmosféra panovala v novém zastupitelstvu i nadále. Aby vládnoucí koalice i nadále přistupovala k opozici jako ke zdroji užitečných podnětů a nebránila se případné spolupráci na řešení problémů naší obce. Protože přesně toto je v zájmu nás všech.

Podrobnosti se dozvíte z videozáznamu zde:

Reportáž od soudu

Dne 12. 11. 2018 u Okresního soudu v Hodoníně pokračovalo hlavní líčení po zrušení
osvobozujícího rozsudku nad starostou Mutěnic MVDr. Dušanem Horákem a dalšími dvěma
obžalovanými v kauze „Přeložka kanalizace u ZŠ“.

Účelem stání byl výslech zástupce Znaleckého ústavu v Hodoníně. Z jednání vyplynulo, že
znalec Ing. Zdeněk Vyskočil si za svým posudkem 100% stojí. Přeložka kanalizace u ZŠ tak,
jak je realizována, má podle jeho odborného názoru hodnotu pouze 556 tis. bez DPH.
Na dotaz soudu, proč obec objednala a zaplatila kanalizaci za 1,5 mil., když měla stát pouze
0,5 mil., odpověď neznal. Na dotaz, v čem spočívá onen rozdíl 1 mil. korun, ale odpověděl.
Projekční rozpočet dle jeho názoru obsahoval zbytečné a nadsazené položky, bez
kterých šlo dílo bez problémů realizovat.

Celý příspěvek

Mutěnice mají staronové vedení

Volební vítězství stačilo Dušanu Horákovi (SNK-Živnostníci) ke znovuzvolení starostou obce Mutěnice. Místostarostou se však stal za KDÚ-ČSL Milan Mráz, radními jsou Ing. Václav Špéra (SNK-Živnostníci), Ing. Radim Holešínský (SNK-Živnostníci) a Martin Králík (ČSSD). Josef Vagunda-Drgáč (Svobodní) jakožto leader druhé nejsilnější strany zvolen do funkce radního nebyl. Většina zastupitelstva dokonce ani neuznala za vhodné zvolit jej členem kontrolního výboru, který podle nepsaného pravidla obvykle náleží opozici.

Celý příspěvek

Děkujeme Vám za podporu a důvěru

Vážení spoluobčané,

děkujeme Vám za podporu a za důvěru projevenou v letošních komunálních volbách. Díky
vaším hlasům jsme se stali druhou nejsilnější stranou v obci. Svobodným se podařilo získat o
jeden mandát navíc, což chápeme jako ocenění naší dosavadní práce v zastupitelstvu a
zároveň i jako závazek pro nadcházející čtyři roky. Doufáme, že v novém zastupitelstvu bude
daleko větší prostor pro prosazování zájmů všech občanů prostřednictvím konstruktivní
spolupráce.

Celý příspěvek

Hospodaření skládky vzbuzuje otázky

Na posledním veřejném zasedání zastupitelstva byla jednatelem skládky Petrem Blahou iniciována rozprava týkající se hospodaření společnosti Skládka Hraničky s.r.o., která rovněž provozuje naši kanalizační síť vč. čistírny odpadních vod. Bohužel následná diskuse přinesla více otázek než odpovědí.

Celý příspěvek

Bc. Josef Vagunda-Drgáč

Vinařství a zemědělství

Zhruba 330 ha obdělávaných vinic řadí Mutěnice mezi 10 největších vinařských obcí u nás, podle počtu sklepů a drobných pěstitelů se můžeme považovat za největší vinařskou obec. Vinice v okolí obce spoluutváří nezaměnitelný krajinný ráz a zároveň vypovídají o pracovitosti zdejších lidí. Mnoho drobných vinařů přeměnilo svoji zálibu postupně na podnikání, zaměřilo se na výrobu lahvovaného vína, poskytování ubytování a dalších souvisejících služeb. V obci svoji činnost vyvíjí už tři spolky zaměřené na vinařství a vinohradnictví, jeho rozvoj a propagaci. Každoročně tyto spolky pořádají několik akcí, navštěvovaných místními občany a také turisty ze všech koutů naší republiky, ale i ze zahraničí. Z práce místních vinařů kyne prospěch i obecní pokladně ve formě podílu ze zaplacených daní z příjmu, daně z přidané hodnoty a daně z nemovitosti, které tito vinařští podnikatelé, vlastníci sklepů či vinic odvádějí na daních státu a stát posléze jejich část obci.

Celý příspěvek

Jana Škvařilová

Jak zlepšit spolupráci rodičů a školy v Mutěnicích

V Mutěnicích dlouhodobě dochází k nedorozuměním mezi vedením školy a rodiči. Přitom však účinná komunikace s rodiči je bezpodmínečnou součástí kvalitní práce učitele.

Řešení vidíme především v tom, postavit rodiče do role rovnoprávného partnera při výchově dětí. Tato role rodiče – partnera by měla být ve vztahu se školou rozvíjena formou vzájemné komunikace a informovanosti, znalosti cílů a vizí školy. Domníváme se, že bychom takto předešli stížnostem rodičů i odchodům žáků z naší základní školy.

Celý příspěvek

Investiční akce mohou být realizovány kvalitněji, o čtvrtinu levněji a za dotace

Máte pocit, že jsou stavební zakázky v naší obci předražené? Zdá se vám cena 4 mil. za záchody u amfiteátru příliš vysoká? Myslíte si, že bychom stejně jako ve Velkých Pavlovicích mohli za 4 mil. k rozhledně dostat i parkoviště, záchody a obchod se suvenýry? Jste toho názoru, že 30 mil. investovaných do opravy kulturního domu je adekvátních?

Celý příspěvek