Milena Koudelová

Milena Koudelová

Kandidátka č. 6
Věk: 54 let
Vzdělání: Gymnázium Jindřichův Hradec, SVOŠ Nové Mesto nad Váhom

Proč kandiduji?

Ve svém profesním životě jsem získala mnoho zkušeností na různých úrovních řízení firem – od asistentky ředitele až po manažera zahraničního obchodu – a také se již mnoho let podílím na chodu rodinné firmy. Obrovským přínosem pro můj život byl také pětiletý pobyt v zahraničí, který mi umožnil vidět věci i z jiné perspektivy, než je tomu doma.

Právě po návratu ze zahraničí v roce 2012 a po seznámení se s aktuálním stavem v Mutěnicích, jsem si nemohla nevšimnout situace a poměrů ve vedení obce a uvědomila jsem si nutnost změny tohoto stavu.

Musím říci, že díky zastoupení Svobodných v aktuálním složení zastupitelstva a jejich neústupnosti v požadavcích na vedení obce v posledních 4 letech, je vidět velký posun směrem k průhlednosti činnosti radnice.

Nicméně stále je zde prostor na změny a zlepšení, které už nechci jen pasivně sledovat a komentovat, ale chci je pomoci i aktivně prosazovat. Názory a hodnoty, které prosazují Svobodní v Mutěnicích jsou i pro mne zásadní, a proto jsem se rozhodla připojit k jejich kandidátce.