Statisíce stále nejasné, zastupitelé nečinně přihlíží.

Jaroslav Brožovič, zastupitel za Stranu svobodných občanů v Mutěnících shrnul na veřejném jednání obecního zastupitelstva dne 19.4.2016 sporné položky vyúčtování investiční akce “Přeložka kanalizace u ZŠ”. S dobropisovanou částkou 469 288,- Kč, od firmy  Vodohospodářské stavby Javorník – CZ, s.r.o. není spokojen. Stejně jako s již třetí úpravou položek vyúčtování, jež firma na tomto zasedání zastupitelstvu předložila.

K šetření, jež ve věci provedla pracovní skupina, složená ze členů zastupitelstva a kontrolního výboru, Brožovič uvedl:  “Pracovní skupina neprobíhala, tak jak by probíhat měla. Já jsem vznesl nějaké podezření na minulém zastupitelstvu, kdy jsem se domníval, že obci vznikla nějaká škoda a místo toho, abychom, čistě teoreticky, na té pracovní skupině grilovali Javorník, popřípadě stavební dozor, tak v podstatě jste grilovali mě.”

Jeho názor byl v příkrém rozporu s názorem starosty obce Mutěnice, MVDr. Dušana Horáka: “Já si myslím, že ty položky, které Vy jste tam vzpomínal, vysvětlili. Ty, které nevysvětlili, jsou dneska tady na papíře, a každý zastupitel se k tomu může vyjádřit.”

Brožovič mimo jiné nazval původní, obcí proplacenou prosincovou fakturu, kterou na minulém zasedání rozporoval, kvůli tomu, že se na ní nacházely položky, jež firma obci nedodala, “drzostí”.

K této věci se vyjádřil i další zastupitel za Svobodné v Mutěnicích pan Josef Vagunda-Drgáč: “Od začátku prací, kdy firma Javorník začala pokládat dejme tomu do země trubky a zaměňovala je, tak museli vědět, že budou jiné a přesto nám následně vystavila fakturu na trubky podstatně dražší.” Vagunda-Drgáč také kritizoval starostu Horáka za to, že na zasedání 22. prosince 2015, požádal zastupitele o schválení dalších 100.000,- Kč na tuto akci, aniž by je informoval o tom, že stavba v rozporu se smlouvou není předaná.

Starosta Horák svůj postup hájil: “Připadalo nám technicky nejlepší zaplatit fakturu a potom, aby nám vrátili po novém roku peníze, které se tam ušetřily na základě soupisu více prací a méně prací”.

Vagunda-Drgáč, ale jasně řekl, že obec nemá dle zákona na vybranou a musí zaplatit, až je dílo předané: “Když už se na zastupitelstvu 22. 12. vědělo, že dílo není předané, tak jsme o tom měli být informováni. Měli jsme klidně ponížit rozpočet v roce 2015, přesunout prostředky do roku 2016, případně začít řešit s firmou Javorník dodatek smlouvy s tím, že dílo bude dokončeno v roce 2016. Ne, že se pošlou peníze a pak budeme doufat, že nám je vrátí”.

Zbytek zastupitelstva výměně názorů mezi Svobodnými a starostou Horákem více méně přihlížel. Výzva pana Brožoviče směrem k zastupitelům “Dohromady tyto položky dělají docela dost peněz a zajímal by mě názor zastupitelů, co se s tím udělá, jestli se to nechá tak”, zůstala zcela bez odezvy.

Defakto jedinou reakcí, kterou Brožovič ke svým argumentům dostal, byl dotaz starosty Horáka, zda ve věci podal trestní oznámení. “Toto nemohu potvrdit ani vyvrátit. Mohu jen říct, že jsem nezájmem zastupitelů a způsobem, kterým se zde hospodaří velmi zklamán”  shrnul Brožovič situaci po veřejném jednání.

Tiskovou zpráva ze dne 23.4.2016

Svobodní Mutěnice, www.svobodni.mutenice.info.

Kontaktní osoba: Josef Vagunda-Drgáč, mobil: 605443839, svobodni@mutenice.info

Související texty:

Přílohy: