Program zastupitelstva 19.4.2016 (IX)

Každý si svoje téma najde – Rokytí, Fišmanovo, Přeložka kanalizace.

Rokytí, aneb jak na záhadné povolovací procesy.

Klíčovým problémé této plochy zůstává, že zde nebyly provedeny nutné stavební úpravy zajišťující nepropustnost  a schází odpovídající hydroizolace. Plocha byla vybudována v rozporu s územním plánem, a jak padlo i na minulém zastupitelstvu “povolovacími procesy, jež jsou záhadou”.

Dne 11.3. 2016 JMK vydal rozhodnutí o Změně integrovaného povolení pro Dekontaminační plochu Rokytí. Ovšem v rozporu se zákonem o tomto řízení obec Mutěnice jako účastníka řízení neinformoval. Úřad se tak dopustil chyby, to nám dává šanci posunout tuto problematiku dále. Budeme proto požadovat zpracování právní analýzy, což by mohlo být jen prvním krokem v celé řadě dalších, jež by mohly vést k odstranění skládek nebezpečního odpadu z katastru obce Mutěnice. Další informace, odkazy, fotografie a videa najdete zde.

Bude či nebude se vykupovat za Fišmanovým?

Předkupní smlouvy jsou uzavřeny (podmínka 70% vlastníků splněna). Majetko právní záměr byl vyhlášen téměř před rokem. Proto se pan Rozehnal již před časem obracel s dopisem na Radu obce stran této věci a nebyly mu sděleny žádné důvody, pro než by nemohl být tento majetko právní záměr vyhlášen. Jsme rádi, že jej můžeme najít v materiálech  na zastupitelstvo pod číslem 41/2015. Je na zastupitelích, zda jej skutečně schválí a obec bude moci začít vykupovat.

Přeložka kanalizace u Základní školy.

Přesto, že nám bylo tvrzeno, že veškeré položky naúčtované obci při této zakázce byly objasněny a její fakturace je již konečná, předkládá firma Javorník zastupitelům další úpravy a požaduje po obci doplatit 22.214,- Kč (bez DPH). Paradoxně i díky tomu, že ji pan Brožovič upozornil na další chybně naúčtované položky, ty byly vypuštěny a nahrazeny novými. A tak tu máme již třetí verzi “správného vyfakturování” této zakázky. Možná, že až pan Brožovič tuto třetí verzi prozkoumá bude i verze čtvrtá. Nechme se překvapit.  

 Mutěnice přeložení kanalizace – podklady od firmy Javorník

Zápis s jednání pracovní skupiny dne 7.3.2016 – přeložka kanalizace u ZŠ

Pozvánka na IX. zasedání obecního zastupitelstva