Zastupitelstvo bude prověřovat investiční zakázku. Možná škoda je až 750 tisíc.

Zastupitelstvo včera uložilo kontrolnímu výboru a všem členům zastupitelstva prověřit skutečný stav ve věci připomínek pana Brožoviče k investiční akci „Přeložení kanalizace u Základní školy“. Uveřejňujeme text emailu, který zaslal po včerejším jednání obecního zastupitelstva pan Jaroslav Brožovič všem zastupitelům. 

Vážení zastupitelé,

vzhledem k vážnosti situace si Vám dovoluji zaslat informace přednesené mnou na včerejším jednání obecního zastupitelstva (16.2.2016) ve věci vyhodnocení investiční akce „Přeložení kanalizace u Základní školy“ z důvodu podezření, že obci vznikla škoda velkého rozsahu spolu s fotografickými důkazy.

S pozdravem Jaroslav Brožovič

Ke konci roku naše obec realizovala investiční akci „Přeložka kanalizace u ZŠ Mutěnice“. Stavbu realizovala firma Javorník. Na základě vlastního šetření a porovnání projektu, faktury a šetření na místě mám podezření, že po finanční stránce byly neoprávněně vyfakturovány úkony, které nebyly vůbec vykonány a materiál, který nebyl nikdy dodán. A po technické stránce nebyl z větší části vůbec dodržen projekt.

Týká se to například těchto položek:

  • Místo projektované a vyfakturované značkové německé roury „Ultra Rib 2 “ výrobce „Wavin“ je dodána méně kvalitní trubka polské výroby značky „Pragma“ od výrobce „Pipe Life“. Dokládá to následující fotografie. Vzniklá škoda je  cca 100.000,- Kč.

 

  • Výkop nebyl zasypán štěrkem hrubosti 32 mm v objemu 648 tun, jak je uvedeno v projektu a faktuře,  ale dle přiložené fotografie původní hlínou z výkopu. Vzniklá škoda cca 350 000,- Kč.

IMG_20160214_092249 (3)

  • Další položka je osazení a odstranění pažícího boxu. Dle normy třímetrové pažení na 115 metrech se posune maximálně 40-50x nikoliv 860x. Vzniklá škoda je cca 150.000,- Kč.
pipe life

Potrubí „Pipe Life“ – použité při stavbě.

ultra rib 2

Potrubí Ultra Rib 2 – uvedené v projektu a faktuře.

  • Byla vyfakturována montáž demontáž plotu včetně sloupků v celkové hodnotě 30.000,- Kč a dle fotografií s ním nebylo hnuto.

s polotem se nikdy nehýbalo

Pouze tyto položky čítají dohromady škodu cca 630.000,- Kč. Je zde i spousta dalších nesrovnalostí a celkové škoda by se dle mého odhadu mohla vyšplhat až na třičtvrtěmilionu.