Program zastupitelstva 16.2.2016 (VIII.)

Bude se mluvit o územním plánování a bude to zajímavé…

Pár podstatných připomínek bychom totiž měli a jsme rádi, že na místě budou odborně způsobilé i odpovědné osoby, abychom s nimi mohli vše řádně vyjasnit.

Program jednání zde

Těšíme se na Vás.