Bc. Oldřiška Skočíková

Zametá rada obce šetření pod koberec?

Dle svého vlastního rozhodnutí měli zastupitelé a členové kontrolního výboru v rámci pracovní skupiny šetřit podezření stran pochybení při realizaci veřejné zakázky „Přeložka kanalizace u Základní školy“.  Zatímco zastupitelé si ještě ani neškrtli, řešila tuto věc rada obce za zavřenými dveřmi.

Jaroslav Brožovič, zastupitel za Svobodné, vznesl podezření z toho, že při této zakázce, realizované loni v prosinci firmou Javorník, vodohospodářské stavby, byly neoprávněně vyfakturovány úkony, které nebyly vůbec vykonány a materiál, který nebyl nikdy dodán a z větší části nebyl dodržen projekt.

Myslíte, že vedení obce neprodleně svolalo zastupitele, poskytlo jim veškerou dokumentaci a pozvalo příslušné odpovědné osoby, aby nadevší pochybnost prokázaly tvrzení pana starosty MVDr. Dušana Horáka, že “zakázka byla provedena a vyfakturována správně”? Tak to se nestalo.

Na místo toho rada obce v úterý (23.2.) projednávala celou záležitost sama za přítomnosti stavebního dozoru celé zakázky Ing. Romana Krejčiříka. Proč považovala rada obce za nutné něco s touto nanejvýše povolanou osobou, která především by měla, celou věc objasnit, něco předjednávat, bez přítomnosti ostatních zastupitelů, není vůbec jasné.

Možná tam pan Krejčiřík vysvětloval, do které skříně ve firmě Javorník zapadly stavební deníky a další dokumentace k celé stavbě. Neboť ty se údajně nenacházejí na obci, ale u dodavatele stavby. Což je poněkud zneklidňující, když uvážíme, že právě tyto by měly posloužit jako případný důkaz toho, že firma Javorník pochybila.

Že se zastupitelé chtěli celou věcí odpovědně zabývat? Koho to zajímá. Že to byly právě zastupitelé, nikoliv vedení obce ani rada, kdo na celou závažnou situaci poukázal? No a co? My se s panem Krejčiříkem nějak dohodneme a sami to vyřešíme. Proč to rozmazávat? Pak se poplácáme po ramenou a zastupitelům předneseme nějaké “pěkné řešení”.  A kdyby snad někdo něco namítal, bude nazván rozvracečem obce a vyvolavatelem skandálů.

No vážení občané, čekají nás zajímavé okamžiky. Vzbuzuje ve Vás jednání za zavřenými dveřmi v takto závažné věci důvěru? Opravdu podle Vás nemá pan starosta s vyšetřením celé věci žádný problém? Tak proč ty „cyráty“? Je snad třeba pana Krejčiříka na vyptávání zastupitelů nějak připravit? Kdo ví,  třeba by jim bez důkladných pokynů nerozuměl. Nebo oni jemu? A co tomu všemu říkají zastupitelé, kteří mají odpovědnost jak před zákonem, tak před voliči?