Využití nemovitosti na ulici Slovácké č.p. 262 – dům vedle knihovny

Je mi příjemnou povinností oznámit široké veřejnosti a hlavně těm, kteří se zde v Mutěnicích snaží udržet v provozu různé zájmové spolky a sdružení, že Rada obce reagovala vstřícně a zapracovala do studie i můj návrh na využití  nemovitosti na ulici Slovácké č.p. 262 (dům vedle knihovny).

Na našem webu najdete kompletní obcí zadanou studii na využití této budovy.

Zároveň bych Vás všechny členy různých spolků a sdružení, kteří by  případně měli zájem v této budově rozvíjet svoji činnost, ale i širokou veřejnost poprosil, abyste si materiály důkladně prostudovali a sdělili nám svůj názor na to, která ze dvou variant, popř. kombinace obou nebo dokonce úplně jiná varianta rekonstrukce by lépe vyhovovala vašim potřebám, popř. nám sdělili jaké máte konkrétní požadavky.

Své podněty a názory můžete diskutovat zde, nebo je zaslat zastupitelům a nebo rovnou Radě obce. Projekt je zatím na samém začátku pouze ve fázi studie a tak máte jedinečnou příležitost se k němu všichni vyjádřit – na pozdější reklamace nebude brán zřetel – znáte to  🙂

Minimálně za zastupitele Svobodných Vám slibuji, že se budeme každým vašim podnětem a připomínkou zabývat, neboť zastáváme názor, že nemá cenu pro někoho něco dělat a přitom se ho nezeptat, co vlastně potřebuje.