Všechno, co chcete vědět o komunální politice v Mutěnicích a báli jste se zeptat.

Vážení spoluobčané,

první zastupitelstvo, ve kterém jsme zasedli v počtu tří Vámi zvolených zastupitelů, se uskutečnilo 4.11.2014. Je tomu tedy něco přes rok, co máte tu čest podílet se na dění v komunální politice v naší obci. Pro nás se toho stalo mnoho, pro Vás už možná situace tak přehledná není. Proto si dovolujeme předložit malé resumé.

Transparentnost

Pokud chceme změnit kulturu naší politické scény, jiné cesty, než umožnit občanům důslednou veřejnou kontrolu, není. Za uplynulý více než rok jsme se snažili prošlapávat cestičku filozofie: “nezabývejte se tím, co politici říkají, zabývejte se tím, co skutečně dělají”.

Současné vedení obce dělá vše proto, aby mu občané pod prsty koukat nemohli.

  • Odmítá zveřejňovat zápisy ze zasedání rady obce, zveřejňujeme je tedy my, na svých vlastních stránkách.
  • Rada obce neuvádí ve svých zápisech tzv. “jmenovité hlasování”, takže o tom, jak, který radní hlasuje, se můžeme všichni jen dohadovat.
  • Návrh na stanovení dlouhodobého plánu rozvoje obce, jež by umožnil přehled o tom, co se v obci do budoucna bude budovat a oč se bude usilovat, do jakých dotačních programů se zapojí apod. rovněž neprošel. Všichni jsme tedy odkázáni na to čekat, co každý prosinec pan starosta s panem místostarostou upečou.   
  • Jediná změna, k níž oproti minulosti došlo, je změna jednacího řádu zastupitelstva obce, který Svobodní podpořili. Osobně jej považujeme za jakýsi vzdoronávrh od pana místostarosty, aby nemusel podpořit námi předložený Návrh na zveřejňování zastupitelské činnosti, který byl ovšem komplexnější a vůči občanům maximálně transparentní. Navrhoval totiž zveřejňování všech podkadů a zápisů nejen z jednání zastupitelstva, ale i rady obce a všech komisí. Nicméně jsme rádi, že se pan místostarosta nechal inspirovat alespoň částečně a nový jednací řád zastupitelstva stanovuje povinnost zveřejňovat na stránkách obce podklady k jednání zastupitelstva. Doplňující návrh našeho zastupitele p. Josefa Vagundy umožňuje rovněž občanům vyjádřit se ke každému bodu jednání zastupitelstva před tím, než je o něm hlasováno a tak potenciálně svými argumenty hlasování ovlivnit.

Výstavba rodiných domů

Zatím obec ještě stále nezačala vykupovat pozemky. Přesto doufejme, že výstavba rodiných domů “Za Fišmanovým” se v Mutěnicích stane realitou. Svobodní od začátku prosazovali tuto lokalitu a jsme přesvědčeni, že nebýt našeho usílí, stavělo by se v Mutěnicích ve druhé nabízené lokalitě “Za Benzinkou”. Což je řešení, pro obec i budoucí stavebníky, méně výhodné a potecionálně dražší. Průběh celého rozhodování lze sledovat na videozáznamech z několika jednání obecního zastupitelstva, kde se tento problém řešil. Z nich je zřejmé, že někteří zastupitelé od své jednoznačné podpory lokality “Za Benzinkou” ustoupili až pod tíhou agrumentů, které v této věci vznesl náš zastupitel pan Přemysl Rozehnal. Svobodní navíc vyvinuli i nemalé úsilí a hovořili s většinou vlastníků pozemků “Za Fišmanovým” osobně. To, že jsme nakonec tuto variantu mohli na zastupitelstvu prosadit, je i velkou zásluhou jejich vstřínosti, za což jim náleží díky.

Rozhledna

Svobodní se po celý loňský rok snažili vytrvale a opakovaně přesvědčit zastupitele o tom, že tento projekt, tak, jak je předložen, je neefektiví a předražený.

Posudťe sami:

Rozhledna v Mutěnicích má být vysoká 9 metrů, dřevěná s předpokládanou výší nákladů  cca 3.100.000,- Kč z obecního rozpočtu. Zda budou či nebudou na projekt dotace prostě není jasné, nicméně vedení obce má od zastupitelstva mandát proinvestovat celou částku v rozpočtu navrženou. A teď, jak se s problémem rozhledny popasovali v blízkém i vzdáleném okolí?

Rozhledna Výška Materiál Z rozpočtu Dotace%   Celková cena
Mutěnice 9 m dřevo 3.100.000,- 0% 3.100.000,-
Kopřivnice 10 m dřevo + lanovka a altánky 300.000,- 73% 1.100.000,-
Bořetice 12 m dřevo – svépomocí 380.000,- 0% 380.000,-
Vel. Pavlovice 15 m dřevo + kov 350.000,- 90% 3.500.000,-
Zaječí Nový 22 m dřevo + kov 488.000,- 85% 3.254.000,-
N.Poddvorov 30 m kov 600.000,- 90% 6.000.000,-
Velké Meziříc 36 m kov 4.100.000,- 57% 9.400.000,-

Zastánci této stavby se neustále snaží přesvědčit veřejnost o její kvalitě a modernosti a to v rozporu s údaji, které se uvádí v projektu. Ale i kdyby měli pravdu a bylo to super moderní, opravdu potřebujeme cca 3krát dražší rozhlednu než má město Kopřivnice, které hospodaří z cca 6krát větším rozpočet než Mutěnice?

Schody do kostela

Vývoj tohoto projektu by se bez nadsázky dal nazvat anabází. Projekt měl být realizován loni v květnu za cenu 1,45 miliónu z obecní kasy, schody měly být pískovcové. Ovšem v průběhu loňského roku se díky Svobodným ukázalo, že projekt je nekvalitní, financování i majetkové vztahy s církví nedořešené a skutečné náklady ve hvězdách. Vzhledem k tomu, že cena 1,5mil. byl pouze tzv. odhad projektanta, lze ještě pochopit pohyb ceny nahoru, či dolů v rámci několika set tisíc v momentě, kdy je zpracován řádný rozpočet. Ale nárůst ceny na dvou násobek? A tak se z 1,5 milionu se staly 2 miliony, pak 4 miliony a zatím poslední číslo je 3 miliony.

Možná by bylo dobré si připomenout, že ty miliony, co tu pan místarosta velkoryse přidává a zase ubírá, vydělali občané svou prací. Jen v loňském roce každý z nás pracoval na celkové výdaje státu 155 dní. Možná jsme blázni, ale my si myslíme, že když někde milion přidám nebo uberu, mám sakra umět dobře zdůvodnit proč. Mlžení ve stylu, že to „památkáři, co Vám pak nedají ani korunu, že projekt byl nedokončený a cena tudíž nepřesná“ apod., v nás nebudí důvěru. Schody svými náklady odpovídají výstavbě rodinného domu. Dokážete si představit, že byste si takto naplánovali jeho výstavbu? Mávli klidně rukou nad tím, že cena se oproti projektu zvedla dvakrát? No jo, jenže z cizího, natož z veřejného, krev neteče.

A tak proběhla veřejná sbírka, aniž by ovšem kdokoliv z občanů nebo zastupitelů věděl jaké schody a z jakého materiálu se budou stavět.

Navíc jsme velice zvědaví, jaké výsledky nakonec přinese ono deklarované horlivé vyjednávání s majitelem schodů, jímž je církev. A rovněž zda se podaří vyřídit na tuto opravu dotace.

Cyklostezka

Vybudování cyklostezky z Mutěnic do Hodonína mají Svobodní ve svém programu a jsme si vědomi toho, že velká část občanů v Mutěnicích tento záměr podporuje. Rovněž je nám zřejmé, že tento projekt přesahuje časový rámec jednoho volebního období. Podnikli jsme v této věci několik praktických kroků a zjistili si potřebné informace. Víme, že situace pro tento projekt je příznivá a je třeba jednat, mimo jiné i proto, že je možné v několika příštích letech na tyto projekty čerpat finanční prostředky hned z několika zdrojů a to až do výše 90% celkových nákladů. Bohužel plánovat nad rámec cca jednoho roku není v naší obci zvykem a díky tomu se současné vedení v této věci chová velmi nezodpovědně.

Požadovali jsme, aby se v rámci pozemkových úprav vyčlenily potřebné pozemky. Vzhledem k tomu, že pozemky jsou ve vlastnicví několika subjektů, je tento postup mnohem reálnější a snažší, než tyto pozemky muset následně jednotlivě vykupovat. Zbytečně. Pan starosta se domnívá, že problém je v tom, že hodonínská radnice nemá o vybudování cyklostezky zájem. Náš argument, že až v Hodoníně změní názor (což už se možná stalo, vzhledem ke změně vedení, k němuž tam nedávno došlo), tak oni na rozdíl od nás, mít problém nebudou, neboť jim stačí dohodnout se pouze s jedním vlastníkem, jímž jsou Lesy ČR, neobstál.

Odmítavý postoj pana starosty právě k této cyklostezce je poněkud zvláštní, uvážíme-li, že se aktivně podílel na vybudování cyklostezky do Kyjova, což zcela jistě nebyla rovněž “jednoduchá záležitost”. Nemluvě o tom, že budování cyklostezek do okolních obcí mají živnostníci ve svém vlastním volebním programu. Vysvětlovat, že právě cyklostezka do Hodonína by byla nanejvíše užitečná pro samotné Mutěňáky snad ani není třeba. V neposlední řadě by to do Mutěnic přívedlo další turisty (myslíme, že je to větší lákadlo, než třeba taková rozhledna), což by znamenalo nejen prospěch pro vinaře a ubytovatele, ale také vyšší daňové příjmy do obecní kasy.

Závěr? Ten je na Vás

Ptejte se sami sebe.

  • Je-li v naší obci vše v pořádku, proč stále narážíme na odpor zveřejňovat maximum informací občanům?
  • Považujete “luxusní výhledy pro turisty” za prioritu, do níž by obec měla takto podstatným způsobem investovat?
  • Opravdu  zastupitelé prosazují zájmy svých voličů a odpovědně pracují, když nemají ani výhledový plán a jakoukolii představu o tom, co se tu bude budovat za dva nebo tři roky?
  • Jak to že se projekty do rozpočtu navržených investičních akcích dostávají zastupitelům do rukou sedm dní před jejich schválením nebo dokonce až po něm?
  • Kdo vlastně přemýšlí o tom, co se tu bude budovat stavět třeba v roce 2017, 2018 a co je potřeba k tomu předchystat?  A když vymyslí to či ono, koho se ptá, než investuje čas a peníze do přípravy, neexistuje-li dlouhodobý plán rozvoje obce, jako je tomu jinde? Víme jen, že občané ani zastupitelé to nejsou.
  • Vám se netají dech nad tím, když někdo prohlásí, že místo plánovaných 2 miliónů bude potřebovat na investici 4 milióny (schody do kostela) a téměř nikoho ze zastupitelů to nijak netrápí?