Znalec na dotazy pana Brožoviče jen krčil rameny. Dluží nám firma Javorník další peníze?

Podle Svobodných dluží firma Javorník obci Mutěnice další peníze v řádu stotisíců, avšak dle znaleckého posudku objednaného vedením obce je to dvanáct tisíc. Jsme v podstatě ve stejné situaci, v níž jsme se již jednou nacházeli, Svobodní zase něco tvrdí a jsou za to zase napadáni a kritizování. Opět obec platí odborníky, kteří mají dokázat, že jejich tvrzení jsou nesmysl.

Ten poslední “nesmysl” a údajné nedorozumění skončil obviněním tří osob a zahájením trestního řízení. Uvidíme jak to dopadne tentokrát.

Stran  znaleckého posudku, který zastupitelé, až po naší urgenci, obdrželi pouhopouhé dva pracovní dny před veřejným jednáním se pan Charuza, pan Mráz i obecní právník Mgr. Jurečka shodli, že k jeho důkladnému nastudování nebylo dost času. Zastupitelstvo proto v této věci odsouhlasilo následující usnesení:

“Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí znalecký posudek ve věci kanalizace u ZŠ s tím, že ve lhůtě 7 dnů mohou zastupitelé vznést dotazy a zaslat na radu obce a ty budou následně zaslány autorovi znaleckého posudku.”

Přemysl Rozehnal vzhledem k požadavku, aby jednání nekomplikoval a projednával sporné položky v realizaci investiční akce Přeložka kanalizace u ZŠ písemně, nijak podrobně znalecký posudek nekomentoval. Nicméně po několika prohlášeních ze strany ostatních zastupitelů, že mají za to, že žádná škoda obci nevznikla zcela jasně tento posudek zpochybnil:

“znalecký posudek je vždycky subjektivní pohled na věc, odborníci se kterýma jsem to konzultoval, mají subjektivní pohled na věc jiný, takže proto chceme vznést ty požadavky ……….já si klidně dovolím říct, že jsou tam špatně ohodnocené položky”

To na co pak následně upozornila paní Skočíková a co pan Mráz nepochopil je, že v tomto případě bude znalecký posudek jedním z rozhodujících faktorů k tomu, zda se bude obec domáhat další škody a v jaké výši. A to nejen u soudu, ale například u firmy VHS Javorník. Tvrzení pana Mráze, že “právě soud je ten jediný, který dokáže a který má rozhodovat, jestli ten posudek je špatný nebo dobrý”, je tak zcela nesmyslné. Otázka totiž zní: chceme vymáhat škodu v řádech desetitisíců, nebo v řádech stotisíců? Podle současného posudku bychom měli požadovat pouze cca dvanáct tisíc. Je třeba si uvědomit, že soud ani nikdo další nám pravděpodobně neposkytne žádné peníze, o které si nepožádáme, a které nedoložíme.

Je tedy povinností obce, aby posudek zajistila co nejkvalitnější tak, aby se mohla domáhat celé škody.

Navíc jednoduchý dotaz Jaroslava Brožoviče „Kdy byla kanalizace předána ?“ dostal znalce natolik do úzkých, že jen krčil rameny. Uvidíme jak bude reagovat na písemné připomínky Přemysla Rozehnala. Nicméně Svobodní opět udělají vše proto, aby se peníze do obecní kasy vrátily.

Od začátku této kauzy jsou Svobodní kritizování a jejich prohlášení jsou zlehčována. Předložit a zpracovat veškerá fakta nás však stojí obrovské množství času, za který nám nikdo neplatí. Vynakládáme finanční prostředky na odborníky, které se nám nikdy nevrátí.  Mezitím sledujeme, jak pan Blaha zdůrazňuje na zastupitelstvu, že je pan starosta celou kauzou “ubíjen”. Ale pan starosta všechny odborníky, s nimiž se už dva roky potýkáme, a kteří v zájmu obce zatím neudělali prakticky nic, platí z obecní kasy. Navíc je za ono “každodenní ubíjení” jako úředník obce náležitě placen. Co k tomu dodat?

Snad jen to, že starosta Horák “má pocit”, že to vše děláme kvůli němu. To je omyl, my to děláme kvůli obecní kase. Jak řekla paní Skočíková, tady nejde o pocity, tady jde o peníze.

Související texty:

Ve hře je dalšího půl milionu. Bude místostarosta peníze nárokovat?

Bylo se monou zahájeno trestní řízení. Prohlásil starosta obce Mutěnice.

Statisíce stále nejasné, zastupitelé nečinně přihlíží.