Bylo se mnou zahájeno trestní řízení. Prohlásil starosta obce Mutěnice.

Na veřejném jednání obecního zastupitelstva dne 20.3.2017 oznámil starosta MVDr. Dušan Horák zastupitelům obce, že obdržel od policie české republiky dopis, kde se píše že: “se mnou zahajují trestní řízení pro přečin porušení povinnosti při správě cizího majetku a pro přečin zneužití pravomoci úřední osoby.”

Starosta rovněž řekl, že se tak stalo  na základě trestního oznámení zastupitelů Jaroslava Brožoviče, Přemysla Rozehnala a Josefa Vagundy-Drgáče. Jedná se o zastupitele za Stranu svobodných občanů v Mutěnicích, kteří dlouhodobě kritizují způsob zadávání a realizace veřejných zakázek v obci.

Už na X. veřejném jednání obecního zastupitelstva dne 28.6.2016 starosta MVDr. Dušan Horák řekl, že policie české republiky řeší trestní oznámení ve věci investiční akce “Přeložka kanalizace u ZŠ.” Tato kauza je opakovaně probírána na veřejných jednání zastupitelstva již od února 2016, kdy k ní své připomínky poprvé vznesl zastupitel Jaroslav Brožovič.

Výše jmenovaní zastupitelé zatím neobdrželi k podanému trestnímu oznámení na neznámého pachatele žádné oficiální vyjádření a tvrzení Horáka tak nemohou blíže komentovat. Veškeré další informace týkající se celé kauzy bude možno uveřejnit až po té, kdy policie oficiálně oznámí ukončení šetření a zašle oznamovatelům vyjádření, jaká obvinění a na základě čeho byla vznesena.

Rozehnal na veřejném jednání na dotaz zastupitele za nezávislé Petra Blahy pouze stručně popsal důvody, které k podání trestního oznámení vedly. Mimo jiné uvedl: “nešel jsem do zastupitelstva proto, abych kryl byť i nějaký potencionální trestní čin, já mám firmu, mám čistý trestní rejstřík, pokud mě právník řekl; je tam trestní čin, jste povinen to podat, jinak se vystavujete trestnímu stíhání, tak mě nic jiného nezbylo.”

Tiskovou zpráva ze dne:  24.3.2017

Svobodní Mutěnice, www.svobodni.mutenice.info.
Kontaktní osoba: svobodni@mutenice.info

Další související texty:
Tiskové zprávy k celé kauze:

Další texty:

Přílohy: