Vedení obce se snaží zabránit zveřejňování zápisů z Rady obce na internetu

Dnes jsme uveřejnili na našem webu chybějící zápisy z jednání rady obce Mutěnice za rok 2016 a 2017. Omlouváme se občanům za opožděné poskytnutí těchto informací. Na vině je kancelář starosty, která v srpnu 2016 změnila formát, ve kterém nám zápisy poskytuje, což způsobilo značné technické problémy při jejich úpravě, kterou vyžaduje zákon o ochraně osobních údajů. Tedy odstranit z dokumentu osobní údaje soukromých osob.

Kancelář starosty obce nyní zasílá zápisy v uzamčeném formátu PDF. Tento vznikne převodem z formátu  WORD ve kterém jsou zápisy na zasedání rady obce vyhotovovány. Na naši žádost, aby nám zápisy byly zaslány i v tomto doposud používaném původním otevřeném formátu WORD, kvůli snadné úpravě dle litery zákona, nám bylo kanceláří zcela absurdně opovězeno následující:

„…. vzhledem k tomu, že se zápisy Rady obce objevují různě na „netu“ a ve formátu Word může lehce dojít byť i k nechtěné úpravě textu, budeme nadále zápisy z jednání RO zasílat ve formátu PDF“.

Toto odůvodnění je zcela nesmyslné. Formát PDF, lze přirozeně upravit rovněž, pouze je to časově i finančně náročnější. Navíc kancelář starosty jakožto jejich vyhotovitel zodpovídá pouze za jejich správnost, nikoliv za jejich případné zneužití či zkreslení. Za to zodpovídá ten, kdo je uveřejní, tedy v tomto případě my. Tím, že nám kancelář zkomplikovala jejich úpravu, zvedla i pravděpodobnost, že dojde k oné „nechtěné úpravě textu“ kterou argumentuje.

Veškeré naše pokusy docílit toho, aby kancelář starosty na místo obstrukcí, začala tyto informace poskytovat občanům sama, za což jsou její úředníci na rozdíl od nás placeni, neuspěly.  Bohužel proti tomuto nekonstruktivnímu jednání, jsme momentálně zcela bezmocní. Nicméně na vyřešení technických problémů, tak aby nedocházelo ke zpoždění ve zveřejnění zápisů z rady obce, pracujeme.

Tiskovou zpráva ze dne 30.1.2017

Svobodní Mutěnice, www.svobodni.mutenice.info.

Kontaktní osoba: Přemysl Rozehnal, svobodni@mutenice.info