Zastupitelé pod tlakem právnických argumentů. Kanalizací u ZŠ se zabývá policie.

„Podali jste trestní oznámení a policie české republiky to řeší“ prohlásil starosta obce MVDr. Dušan Horák na X. jednání obecního zastupitelstva v Mutěnicích dne 28.6.2016.

Přemysl Rozehnal a Jaroslav Brožovič na zastupitelstvu tvrdě napadli starostu obce MVDr. Dušana Horáka za to, že 15.12..2015 svým podpisem stvrdil převzetí díla přeložka kanalizace u ZŠ  přesto, že zakázka neodpovídala projektu ani následné ceně, kterou za ni obec v loňském roce zaplatila.

Máme za to, že dokumenty prokazují, převzetí i zaplacení stavby už v prosinci. Ostatní dokumenty, jež se objevily až po Brožovičově upozornění na vážné nedostatky zakázky na únorovém zastupitelstvu,  včetně následného dobropisu, slouží pouze k tomu zakrýt vážná pochybení při realizaci této zakázky.

„……v tomto protokole ( pozn. zjišťovací protokol z 15.12.2015) potvrzujete svým podpisem,že jste se seznámil s faktickým stavem na stavbě a že to odpovídá projektu a smlouvě, ta stavba v tu dobu neodpovídala projektu a smlouvě. Ta stavba v té době byla možná o půl milionu, možná o 800tis. postavena levněji než měla být oproti projektu, o tom se ještě můžem dohadovat.“ prohlásil Rozehnal.

Následná diskuse o smlouvě o převodu vlastnických práv k přeložce kanalizce u ZŠ, kterou starosta obce Mutěnice zaslal zastupitelům těsně před zasedáním a do níž se zapojil i obcí pověřený a zaplacený právník Mgr. Pavel Jurečka, nakonec vedla k tomu, že starosta svůj návrh na schválení této smlouvy stáhnul.

Jurečka zpochybnil vlastnické právo obce k přeložce kanalizace u ZŠ na základě Judikátu nejvyššího soudu, jež je ovšem platný již od roku 2007. Na argument pana Rozehnala : „ to chcete říct, že všechny ty investiční akce (od roku 2007, pozn.) nepatří obci?………Já se nemůžu zbavit dojmu, že je to čistě účelové jenom pro tuto zakázku.“ , bylo těžké něco namítnout.

V podstatě jde  o střet dvou právních názorů na tutéž věc. Zatímco právník placený obcí podpis smlouvy zastupitelům doporučil, právník, se kterým spolupracujeme my, naopak před jejím podpisem důrazně varoval. Jak ale prohlásil Rozehnal přímo na zasedání: „Pokud budeme chtít právní stanovisko, tak tento člověk (náš právník)  o tomto případu ví víc než tady pan kolega (pozn. Mgr. Jurečka). Je od samého začátku  se všema dokumentama v této věci včetně materiálů, které nashromáždil pan Brožovič, že máme nárok na další položky, seznámen………….. Takže pokud budeme chtít kulaté razítko, pokud to obec zaplatí, není problém. Nám stačí stanovisko bez kulatého razítka, my mu důvěřujeme, ten právník je námi placený za to, aby chránil našu prdel,………. není placený, aby chránil prdel Javorníku nebo kohokoliv v obci.

Jsme i nadále přesvědčeni, že dokument o převodu vlastnických práv by poškozoval zájmy obce Mutěnice  a není rozumné jej v této podobě podepisovat. Vytvářeli bychom tak nové právní skutečnosti, jejichž důsledky by nás později mohly všechny mrzet. Nevidíme žádný důvod, proč se nyní plést do práce policie ČR.

Přílohy:
Smlouva o dílo přeložka kanalizace u ZŠ
Zjišt’ovací protokol č. 1  vč. příloh o provedených stavebních pracích ze dne 15.12.2015 ke stavbě Přeložení kanalizace u Základní školy Mutěnice.
Zápis o předání a převzetí dokončeného díla nebo jeho ucelených částí ze dne 11.5.2016.
Smlouva o převodu vlastnického práva k dílu, jež se jak jinak týká zakázky oprava kanalizace u ZŠ.
Vyjádření k podkladům pro zastupitelstvo obce doručených 24.6.2016.

Související texty:
Budou zastupitelé riskovat střet se zákonem?
Vyhodnocení investiční akce Přeložka kanalizace u Základní školy.
Statisíce stále nejasné, zastupitelé nečinně přihlíží.
Firma Javorník bude obci Mutěnice vracet téměř půl milionu.
Obci vznikla škoda 750 tisíc, tvrdí zastupitelé za Svobodné v Mutěnicích
Zastupitelstvo bude prověřovat investiční zakázku. Možná škoda je až 750 tisíc.
Zametá rada obce šetření pod koberec?
Účast zastupitelů na jednání rady obce zákon umožňuje.