Budou zastupitelé riskovat střet se zákonem?

24.6.2016 tedy defakto na poslední chvíli před jednáním zastupitelstva zaslal starosta MVDr. Dušna Horák zastupitelém obce k projednání dokument s názvem Smlouva o převodu vlastnického práva k dílu, jež se jak jinak týká zakázky oprava kanalizace u ZŠ.

Nemusíte být právník, aby Vám bylo jasné, že toto dílo, které jsme si objednali, převzali a zaplatili, bylo a je zcela jednoznačně naše. Řádně vysoutěžená a všemi stranami podepsaná smlouva o dílo dokonce tvrdí, že tomu tak je od samotného započetí prací. Není zde žádný důvod k podpisu další smlouvy, která by tento zjevný fakt potvrzovala. Nabízí se otázka proč něco podobného pan starosta zastupitelům vůbec předkládá?

Situace kolem této zakázky nás nutí k obezřetnosti, proto jsme okamžitě kontaktovali právníka, jehož úkolem není pomáhat firmě Javorník ani zakrývat jakékoliv pochybení, ale ochránit nás před možnými chybami a  negativními právními důsledky naší zastupitelské činnosti.

Jeho závěr? Nic neschvalovat a nic nepodepisovat! A od dokumentu se distancovat.

Z právní argumentace, kterou přikládáme, a kterou jsme poskytli i zastupitelům vyplývá, že dokument může posloužit:

  1. legalizaci stavu, kdy nám bylo dodáno jiné dílo, než které jsme si objednali a zaplatili.
  2. jeho podpisem se vzdáváme dalších nároků vůči f. Javorník, tedy k položkám za dalších cca 300 tis. korun, které p. Brožovič rozporoval na schůzi pracovní skupiny a kontrolního výboru. Doposud nám je nikdo věrohodně nevysvětlil, ani  je neobhájil – obci může vzniknout škoda.
  3. a v neposlední řadě, díky tomu, že tato smlouva opět mění datum, kdy bylo dílo předáno se může stát, že se vzdáme i případného nároku na penále za pozdní předání.  Na toto bychom měli nárok na základě smlouvy o dílo v případě, že by dílo bylo skutečně předáno až 11.5.2016 jak starosta tvrdil ještě nedávno, opakovaně v minulosti. Toto penále je ve výši cca tři čtvrtě milionu korun a jeho nevymáhání může být trestně stíháno.

 Zůstává totiž faktem, že starosta MVDr. Dušan Horák v rámci svých pravomocí a pracovních povinností svým podpisem stvrdil převzetí i proplacení materiálu a služeb, které obec Mutěnice nikdy neobdržela a toto vše bez jakéhokoliv vědomí zastupitelů obce Mutěnice.

Máme za to, že kromě pravděpodobného porušení několika zákonů jednal starosta vrcholně nezodpovědně a neprofesionálně a ohrozil finanční zájmy obce Mutěnice. Všechny kroky následující po datu 16.2.2016, kdy pan Jaroslav Brožovič upozornil na nesrovnalosti v zakázce včetně tohoto posledního předkládaného dokumentu, lze vnímat jako snahu toto vážné pochybení zakrýt.

Do dnešního dne je za celou věc zodpovědný pouze starosta, stavební dozor a f. Javorník. Oni mají problém a dokazuje to i tento poslední dokument. Je rovněž možné, že za toto své jednání ponesou následky.

Ale co ostatní zastupitelé? Odsouhlasí bez jakéhokoliv zásahu a protestů dokument, které  jde proti zájmu obce? Budou riskovat, že obci způsobí škodu a nechají se tak co celého průšvihu zatáhnout?

Přílohy a související odkazy:

Smlouva o převodu vlastnického práva k dílu, jež se jak jinak týká zakázky oprava kanalizace u ZŠ.

Vyjádření k podkladům pro zastupitelstvo obce doručených 24.6.2016.

Vyhodnocení investiční akce Přeložka kanalizace u Základní školy.