Diletantismus a nepřipravenost radnice ohrožuje nákup autobusu.

Rada obce sice nemá tušení jaký autobus Mutěňáci potřebují. Neví kdo bude oficiálně jeho vlastníkem, komu a v jaké míře by měl sloužit a kdo ho bude provozovat, zato většina radních bezpečně ví, že je třeba za něj zaplatit cca 1,6 maximálně 2 mil. korun.

Po zastupitelích, kterým, jako obvykle,  neposkytne předem  žádné informace, chce, aby pro tento “skvělý obchod”, rovněž jako obvykle, bez řečí zvedli ruku.

Přičemž při projednávání této investice se ukázalo, že očividně nemá jasno ani místostarosta. A tak navrhl, aby se nejdříve nechala zpracovat kompletní zpráva, která na otázky stran nákupu vhodného autobusu odpoví. Tento jeho rozumný návrh Svobodní  samozřejmě podpořili.

P. Rozehnal radním vyčetl nepřipravenost a diletantský přístup v přípravě  investice. Vyjádřil svoje znepokojení nad tím, že jako již mnohokrát v minulosti je vše ušito “horkou jehlou”. Není k dispozici dostatek informací, aby mohli zastupitelé věc řádně posoudit a odpovědně rozhodnout . Dále uvedl, že je klidně ochotný se za 14  dní na mimořádném zastupitelstvu kvůli autobusu znovu sejít, v momentě, kdy budou všechny výše zmíněné otázky zodpovězeny.

Starosta reagoval na kritiku iracionálně, hystericky a  všechny v sále překvapil návrhem, ať se autobus nekupuje žádný.

Doslova uvedl: „Navrhuju nekupovat žádný autobus a ať každý spolek si zabezpečí odvoz jak chce. Ať si někoho pronajme s tím, že by na to obec vždy přispěla, protože si myslím, že takové analýzy  jsou naprosto k ničemu. A na tom si trvám! „

Jen pro objasnění, je-li pravdivá informace p. Blahy, že autobus pro místní organizace ročně najede cca 30 tis. km, bavíme se tu o částce cca 1-1,5 mil. korun vč. přistavění a čekání. Přesně bychom se to ovšem my i pan starosta dozvěděli z oné „ k ničemu analýzy“.

Racionálnost vnesl a starostu k obratu o 180°  přiměl až bývalý starosta p. Vaculovič, jenž se jako divák přihlásil o slovo. Mimo jiné uvedl, že ho překvapuje, že rada přijde s návrhem nějaké investice a starosta si v průběhu jednání vše rozmyslí a řekne nekupujme nic. Dotázal se p. Horáka, zda hodlá podporovat spolky a sport v Mutěnicích. Vyjádřil svoji podporu pro koupi autobusu a dále pokračoval:

“Je trochu vdechnutím smrti této myšlence to, že navrhuje navýšení ceny tohoto autobusu opozice. To už je skoro předem zabité. Za 1,5 mil. (původní návrh RO vč. DPH) té muziky moc nenaděláte. Odjezdí se pár roků a budete ve stejné situaci jako s tímto autobusem.

Reagoval tak nejen na  návrh p. Vagundy, aby se z rozpočtu vyřadila zbytečná rozhledna a o ušetřené  3 mil. se navýšil rozpočet na pořízení novějšího bezpečnějšího autobusu, který nám bude mnohem déle sloužit, ale na situaci v zastupitelstvu obecně.

Stejně jako p. Vaculovič, tak i běžný pozorovatel si nemůže nevšimnout toho, čeho jsme svědky celé uplynulé tři roky.

Návrhy Svobodných jsou odmítány z principu bez ohledu na jejich prospěšnost pro obec.

Pro návrh p. Vagundy  pochopitelně opět hlasovali jen tři Svobodní a p. Ištvánek. Přičemž nikdo jiný neřekl, kde se peníze na autobus v rozpočtu vezmou, byť se na to p. Vagunda opakovaně dotazoval.

Co se může na první pohled zdát naopak nepochopitelné, je fakt, že předseda fotbalového klubu p. Blaha svým hlasem odmítl nový autobus pro fotbalisty výměnou za rozhlednu. Ovšem jen do doby, kdy si uvědomíme, že se jedná o další názorný příklad, kdy zastupitel upřednostní své osobní zájmy nad zájmy lidí, které má zastupovat. V tomto konkrétním případě dal přednost dobrým vztahům se svým zaměstnavatelem před zájmy svých voličů a před zájmy spolku, kterého je předsedou.

Svobodným je předhazováno, že se nechovají konstruktivně, ale my rozumné návrhy, pokud mají alespoň trochu hlavu a patu, podporujeme. Nestaráme se o to, kdo je předloží. Řešíme jen to zda jsou, či nejsou ku prospěchu obci. Starosta Horák v této diskusi názorně předvedl, že se konstruktivně chovat nedokáže a své osobní averze upřednostňuje nad obecními zájmy.

Přes všechny nejasnosti, které kolem nákupu autobusu panují (pro kolik bude osob, jaký typ a jakého stáří), jsme původní návrh rady, tzn. nákup autobusu do 2 mil, podpořili. Cítíme totiž odpovědnost za bezpečí občanů cestujících obecním autobusem.

Celá diskuse na videozáznamu v čase 0:24:58.