Ve věci přeložky kanalizace u ZŠ v Mutěnicích padl osvobozující, nicméně nepravomocný rozsudek.

Dne 12. 4. 2018 soudkyně Okresního soudu v Hodoníně Milena Drobečková svým rozsudkem přiložila větší váhu ústní dohodě mezi starostou Horákem a stavební firmou, než jakémukoliv existujícímu závaznému písemnému dokumentu. Ať už šlo o smlouvu o dílo, zápisy do stavebního deníku, předávací protokol či vystavenou a zaplacenou fakturu. Soud tak, byť nepřímo, zastupitelům vzkázal, že není jejich věcí kontrolovat hospodaření s prostředky obce. Určující je totiž na čem se starosta ústně dohodne s dodavatelskou firmou, a to kontrolovat nijak nelze.  

Okresní soud v Hodoníně tak zprostil obžaloby MVDr. Dušana Horáka, lng. Romana Krejčiříka a Ing. Josefa Fedora, obžalované z porušení povinnosti při správě cizího majetku, zneužití pravomoci úřední osoby a za zkreslování údajů o stavu hospodaření. Státní zástupce se proti rozsudku na místě odvolal. Celá kauza se tak bude projednávat u Krajského soudu v Brně. Do té doby není rozsudek pravomocný a soudní řízení pokračuje.

Údajná ústní dohoda starosty obce Mutěnice s dodavatelskou firmou Vodohospodářské stavby Javorník -CZ s.r.o. nakonec vedla i k tomu, že obec neobdržela dílo, které bylo předmětem původního výběrového řízení. Možná, kdyby bylo od začátku výběrové řízení nastaveno na tuto „levnější variantu kanalizace“, mohla vyhrát jiná firma a třeba i s nižší cenou, než jakou obec ve výsledku zaplatila.

Rozhodnutí státního zástupce se proti rozsudku odvolat je vzhledem ke skutkové situaci pochopitelné. Starosta Horák na prosincovém zastupitelstvu obce, konaném po dokončení stavby, údajně o více a méně pracích věděl. Věděl i to, že téměř třetina peněz se má vrátit do rozpočtu obce. Nijak se ovšem neobtěžoval tuto skutečnost sdělit zastupitelům, radním, místostarostovi či účetním obce. Takže na místo toho, aby zastupitelé rozpočet o příslušnou částku ponížili, naopak ještě na tuto akci peníze navyšovali.

Všechna tato pochybení soud nazval jako formální a vracení třetiny ceny díla dva měsíce po jeho realizaci za běžnou praxi. Nepřihlédl ani k prohlášení samotného starosty Horáka o správnosti původní fakturace, které vyslovil na únorovém zastupitelstvu, po upozornění Jaroslava Brožoviče na nesrovnalosti v realizaci a fakturaci této zakázky. O případném dobropisu na téměř 500 tisíc korun na zasedání rovněž nepadlo ani slovo. Přitom nebylo nic snazšího, než celou věc na místě objasnit.

Tento nepravomocný rozsudek by mohl působit i jako návod k vyvádění obecních prostředků. Můžete klidně zaplatit z obecního rozpočtu za materiál a služby, které jste nikdy neobdrželi. Pokud na to někdo poukáže, vystavíte prostě dodatečně dobropis a firma peníze vrátí. Kdyby se náhodou věc měla projednávat u soudu, dosvědčí Vám zástupci dodavatelské firmy, že měli v úmyslu peníze rozhodně vrátit a vše svedete na zákeřnou opozici, která se vás „snaží nachytat na švestkách“.

Ze soudního řízení rovněž vyplynulo, že nepřihlášení dalších sporných položek k trestnímu řízení mělo mimo jiné za následek nemožnost postihnout obviněné z nedbalosti. K tomu by totiž musela škoda přihlášená v trestním řízení přesáhnout půl milionu korun. Zásah obecního právníka a rozhodnutí ostatních zastupitelů škodu nepřihlásit, tak umožnil starostovi obce vyklouznout i z trestného činu v nedbalostní formě zavinění.

Rozhodnutí Okresního soudu v Hodoníně je potřeba respektovat v plné míře, takové jaké je. Další slovo bude mít až Krajský soud v Brně. Občané Mutěnic mohou dělat jediné, svou volbou podpořit snahy, aby i v Mutěnicích probíhala výběrová řízení a realizace obecních zakázek transparentně a v souladu s platnou legislativou. Policie tak nebude mít důvod zahajovat trestní stíhání a státní zastupitelství podávat obžalobu.

Tiskovou zpráva ze dne:  18.4.2017

Svobodní Mutěnice, www.svobodni.mutenice.info.
Kontaktní osoba: Josef Vagunda- Drgáč, zastupitel Mutěnice, josef.vagunda@gmail.com

Další související texty:
Tiskové zprávy k celé kauze:

Další texty:

Přílohy: