Starosta Mutěnic obžalován, policie a státní zástupce dali Svobodným za pravdu.

Ve dnech 13 a 14. 12. 2017 se u okresního soudu v Hodoníně bude projednávat případ, v němž je obžalován starosta obce Mutěnice Dušan Horák. Podle státního zástupce spáchal trestné činy porušení povinností při správě cizího majetku a zneužití pravomoci úřední osoby. Obojího v souvislosti s investiční akcí přeložení kanalizace u Základní školy Mutěnice.

Stavební dozor a stavbyvedoucí dodavatelské firmy pak byli obžalování z toho, že vydáním faktury na neprovedené práce pomohli starostovi tuto trestnou činnost dokonat.

„Jsme rádi, že nám dala policie a následně i státní zástupce za pravdu. Není možné utrácet peníze občanů Mutěnic jen tak, bez kontroly a bez odpovědnosti. Svobodní budou vždy prosazovat transparentní hospodaření a budou vždy hlídat, jak politici s penězi občanů nakládají,“ řekl zastupitel za Stranu svobodných občanů Jaroslav Brožovič.

Celá kauza začala již v únoru 2016. Zastupitel za Svobodné Jaroslav Brožovič na veřejném jednání zastupitelstva vznesl podezření, že starosta obce podpisem pod zajišťovací protokol převzal a následně nechal zaplatit dodavatelské firmě dílo, které neodpovídalo projektu, ani reálnému provedení stavby. (Např. na místo německého potrubí bylo uloženo polské, ale fakturováno a zaplaceno bylo německé). Vzniklou pravděpodobnou škodu tehdy vyčíslil přibližně na 750.000,- Kč. Starosta obce Dušan Horák na to reagoval prohlášením o správnosti fakturace: „Ta stavba, která byla provedena, se domnívám, a nemám důvod tomu nevěřit, byla provedena a vyfakturována správně.“

Navzdory tomuto starostově tvrzení se zastupitelé rozhodli, že celou zakázku prověří. Na to starosta Horák nedbal a bezprostředně po jednání zastupitelstva sám oslovil jak stavební dozor, tak zástupce dodavatelské firmy. Firma pak následně vystavila obci Mutěnice opravný daňový doklad ze dne 24. 2. 2016 na celkovou částku 469 288,- Kč.

Tento opravný doklad byl vystaven nejen navzdory starostově prohlášení o správnosti původní fakturace, ale paradoxně rovněž dříve, než byla pracovní skupina pověřená prošetřením celé zakázky vůbec svolána. Zastupitelé za Svobodné jsou přesvědčeni, že starosta jednal v rozporu s vůlí zastupitelstva a šetření skupiny tak mařil. S téměř půl milionovou dobropisovanou částkou nejsou spokojeni a opakovaně poukázali na další nesrovnalosti v realizaci a vyúčtování celé investiční akce.

Zbytek zastupitelů nicméně celou záležitost považoval za uzavřenou. Starosta Horák následně veřejně prohlásil, že se jedná o snahu zastupitelů za Svobodné se zviditelnit. V Mutěnickém zpravodaji pak podezření Jaroslava Brožoviče označil za nedorozumění.

Zastupitelé za Svobodné Josef Vagunda-Drgáč, Přemysl Rozehnal a Jaroslav Brožovič proto podali v celé věci trestní oznámení na neznámého pachatele.

Policie ČR dospěla k závěru, že se o nedorozumění skutečně nejedná, a ve svém odůvodnění prohlásila: “Zjištěné a odůvodněné skutečnosti plně nasvědčují, že v zájmu starosty, stavbyvedoucího a stavebního dozoru bylo bez ohledu na reálně provedené práce vyfakturovat původní cenu díla. Reálně provedené, případně neprovedené práce nijak v rámci fakturace nezohlednit’”.

Při zahájení soudního řízení tak bude mít Obec Mutěnice z pozice poškozeného možnost domáhat se náhrady případné další škody. Osobou pověřenou uplatněním těchto škod je místostarosta Petr Bíza

Tisková zpráva dne:  21. listopadu 2017

KONTAKT:
Svobodní Mutěnice
svobodni.mutenice.info
svobodní@mutenice.info

Martin Rumler
tiskový mluvčí Svobodných
e-mail: mluvci@svobodni.cz
telefon: 773 697 985
www.svobodni.cz

Předchozí tiskové zprávy:
Bylo se mnou zahájeno trestní řízení. Prohlásil starosta obce Mutěnice
Statisíce stále nejasné, zastupitelé nečinně přihlíží
Firma Javorník bude obci vracet téměř půl milionu
Obci vznikla škoda 750 tisíc, tvrdí zastupitelé za Svobodné v Mutěnicích

Přílohy:

Další texty: