Transparentnost v Mutěnicích zelenou nedostala

Komentář k II. veřejnému jednání obecního zastupitelstva 16.12.2014

Vážení spoluobčané,
s politováním Vám musíme oznámit, že náš „Návrh na zveřejňování zastupitelské činnosti“ včera večer zastupitelstvo smetlo ze stolu. Pro upřesnění 5 zastupitelů bylo proti, 5 pro návrh a 5 se zdrželo.

„Proč se pět zastupitelů v takto důležité  a jednoznačné věci zdrželo hlasování nám není vůbec jasné.“

Neměli dostatek podkladů? Nerozuměli problému? Neumí se rozhodovat? Neměli by se voliči zamyslet, jestli jsou jim zastupitelé, kteří se nerozhodují, vůbec k něčemu užiteční? Kdyby se jenom tři z této pětice zachovali odpovědně, tak by návrh prošel.

Nicméně řešením této věci má být dle vyjádření místostarosty Petra Bízy údajně připravovaný nový jednací řád, který dle jeho slov některé body (80%) z našeho návrhu bude již obsahovat, a který by měl spatřit světlo světa začátkem příštího roku. Svobodní Mutěnice opět přiloží ruku k dílu a budou se snažit o to, aby to nedopadlo jako v případě té pověstné celé kozy a nažraného vlka. Sdílíme totiž názor, který vyslovil na jednom ze svých veřejných vystoupení předseda Svobodných Ing. Petr Mach, Ph.D.

“My na své myšlenky a program nemáme copyright a je nám jedno, kdo je nakonec uvede do praxe”.

Na druhou stranu stojí za zamyšlení otázka, proč zastupitelé neschválí náš komplexní po právní, technické i funkční stránce odladěný návrh, na kterém s námi spolupracovalo občanské sdružení Oživení a portál Bezkorupce.cz, a který mohl být okamžitě uveden do praxe stejně jako je tomu již ve stovkách měst a obcích po celé republice? A proč na stranu druhou budeme znova vymýšlet vymyšlené? Jak to má celé věci pomoci?

Podle zákulisních informací těch zbylých 20% z našeho návrhu, které nový jednací řád pravděpodobně obsahovat nebude je jmenovité hlasování rady. Občan a co je horší, tak ani řadoví zastupitelé, kteří jsou dle zákona nadřízeným orgánem rady obce, voliteli rady a mají  dohlížet na její práci, nebudou i nadále mít přehled, jak který radní hlasuje a nebudou moci hodnotit práci jednotlivých radních.

„Členové orgánu, který rozhoduje 90% záležitostí obce, se tak pravděpodobně budou i v budoucnu schovávat za kolektivní zodpovědnost.“

Holt si asi budeme muset počkat na lepší časy kdy to vedení obce bude myslet se svou transparentností opravdu vážně. Každopádně Svobodní Mutěnice budou pokračovat v prosazování jmenovitého hlasování rady i zastupitelstva.

Závěrem chceme říci že, pokud obec ani od  ledna, jak bylo avizováno panem místostarostou, nezačne informace občanům poskytovat, pokusíme se to zařídit našimi silami, v našem volném čase a na našem webu. Zatím budeme informovat alespoň o tom nejdůležitějším a poskytneme některé dokumenty na facebookovém profilu Zastupitelé Svobodných Mutěnice.