To se musí vidět….

Komentář III. veřejnému jednání obecníhé zastupitelstva 17. 2. 2015

Komentovat včerejší zastupitelstvo je úkol téměř nesplnitelný. Bylo to opravdu hutné…

Videozáznam byste si rozhodně neměli nechat ujít. Nejen kvůli několika diskusím samotných zastupitelů, ale také kvůli nezvyklému množství příspěvků od samotných občanů. Doufejme, že tento trend z jejich strany bude v naší obci i nadále pokračovat. Přispěje k tomu snad i nový jednací řád zastupitelstva, ale to už se dostáváme k jednotlivým bodům jednání, tedy velmi stručně to nejpodstatnější:

Nabídka Ing. V. Marka – lokalita Za benzinkou

Zastupitelstvo nakonec rozhodlo o zřízení pracovní skupiny, která bude s panem Ing. Vojtěchem Markem jednat o nových podmínkách této nabídky pro obec a po vzájemné dohodě předloží ev. nový návrh znovu zastupitelstvu obce.

Návrh jednacího řádu zastupitelstva obce

Byl schválen. Pro občany je důležitý bod navržený panem Josef Vagundou- Drgáčem, který jasně deklaruje možnost občanů vyjadřovat se na zastupitelstvu k projednávaným bodům, pokud se jich týkají a to ještě před tím, než zastupitelstvo hlasuje.

Návrh rozpočtu obce Mutěnice na rok 2015

Byl schválen po dlouhé debatě zastupitelů a několika příspěvků od občanů, které se týkaly zejména investičních akcí v obci (rozhledna, hřiště, schody do kostela…)

Různé a diskuse

Projednávala se žádost skautů o dotace, vystoupila paní Froňková na obranu chasy, pan Martinec s dotazem ohledně skládky, paní Doksanská a další občané.

Více některé body rozpitváme na našem webu a facebookových stránkách v nejbližších dnech. Mnoho věcí zůstalo otevřených a stále se vyvíjí. Jako třeba téma výstavby v lokalitě za Fišmanových, způsob schvalování a diskutování investičních akcí v obci, či spolupráce vedení obce s chasou.