Bc. Oldřiška Skočíková

Činnost Kontrolního výboru vzbuzuje zvědavost

Jak se někdo vyjádřil “děs a hrůza, že by někdo ze Svobodných byl členem kontrolního výboru, obchází obec”.

Ale proč funguje-li všechno tak řádně, jak nám vedení obce tvrdí? Nebo je problém v panu Brožovičovi ? Že by na to nestačil? Nemyslím, pokud vím, tak pan Brožovič již ve funkci člena kontrolního výboru (tehdy ještě jako občan) jednou působil a žádný problém nevznikl…

Vezměme to od začátku. Pod pravomoc Kontrolního výboru obce kromě kontroly usnesení a zápisů ze zastupitelstva spadá rovněž kontrola hospodaření s majetkem obce, ale také třeba kontrola činnosti “Finančního výboru obce”. Je to tedy orgán s poměrně velkou zodpovědností.

Původně zvolený člen Kontrolního výboru pan Vladímír Trávník (viz rovněž článek Svobodných „Karty byly rozdány“ ) byl nucen rezignovat vzhledem ke skutečnosti, že v té době zároveň získal na OÚ pozici “správce kulturních a sportovních zařízení obce”  (o této nové funkci Svobodní více zde) a tím by docházelo ke střetu zájmů III. veřejné jednání zastupitelstva tedy zvolilo člena nového. O tom, jak volba dopadla a proběhla se lze přesvědčit na videozáznamu (doporučuji shlédnout). Na místo pana Brožoviče, jakožto zastupitele se zkušeností a zatím bez další funkce, byl ale zvolen pan Aleš Tihlařík.  

Proč byl místo člena zastupitelstva evidentně opozičního, který se nebojí říct svůj názor a ukázal, že věc bedlivě sleduje, když na možný střet zájmů v případně pana Trávníka upozornil,  jmenován někdo zcela mimo zastupitelstvo s podporou většinových stran? Oč tu jde? Čeho se kdo obává, co kdo skrývá? Být na místě zastupitelů za Svobodné, vezmu si činnost tohoto výboru “pod drobnohled” a koukám jim pod prsty na to, co dělají a stejně tak na to, co nedělají.  Ještě lepší by bylo zkusit navrhnout do tohoto výboru další dva členy od Svobodných, počet tří je totiž minimální a nemusí být nutně konečný (ale měl by být lichý).

Co nakonec “pánové” udělají, tedy zda se pokusí znovu “infiltrovat” do Kontrolního výboru nebo zda budou jeho činnost sledovat pouze ze své pozice zastupitele, nechám na nich.

Pokud někdo myslí, že jsou Svobodní paranoidní? Možná. Ale nemají k tomu tak náhodou, diky podobným “praktikám” důvod?