Jak z 250 tisíc udělat 3,9 milionu.

“Tu cenu jsem neřekl ani radním, to abyste měli takový zážitek na tomto zastupitelstvu, jak se to dá změnit tím, že necháte působit památkáře, kteří Vám na konci nedají ani korunu.”

(místostarosta Petr Bíza, veřejné jednání obecního zastupitelstva obce Mutěnice 28.4.2015)

Zážitek to byl, dech beroucí. Někteří spoluobčané při vyslovení částky 3,9 milionu doslova blednou a není se co divit.

Ono vůči voličům hezké, nicméně na žádných reálných údajích založené gesto za 250.000,- Kč, se totiž poněkud nafouklo.

Oprava schodů ke kostelu, kterou se bývalé zastupitelstvo v roce 2014 rozhodlo celou financovat z obecní pokladny, byla původně odhadnuta na 250.000,- Kč. Posléze se ukázalo, že pouhá oprava to nevyřeší a částka je nedostatečná, takže byl vypracován projekt defakto na schody nové pískovcové za 1,45 mil. Kč.

Ano, rozumíte dobře. S variantou pískovce již počítal původní projekt za 1,45 mil. ze dne 30.1.2015 !!! Památkáři se k opravě schodů vyjadřovali minimálně o měsíc dříve, Jak plyne ze Závazného stanoviska Stavebního úřadu Hodonín dne 10.12.2014. Takže argument pana místostarosty o navýšení ceny vinou památkářů na současných 3,9 milionu je poněkud zavádějící. Ze zprávy dále cituji:

“Tato stavba je novodobá, betonová a je poškozená. Schodišťové stupně jsou popraskané, zdivo opěrné části navlhlé a z části zvětralé.
Oprava je tedy potřebná a z hlediska památkové péče není problém v tom, aby byla zachována současná betonová konstrukce, ale aby byla zachována dochovaná historická trasa schodiště a nová konstrukce nepoškozovala prostředí kulturní památky.” 

 Vážným nedostatkem projektové dokumentace byla pouze absence řešení statického zajištění opěrné zídky stejně jako hydroizolace. Díky práci stavební komise (na které se aktivně podílel pan Přemysl Rozehnal, tolik k oné legendě, že “Svobodní jsou proti schodům”) se však podařilo tyto nedostatky návrhu, které by mohly zkrátit životnost celé stavby, odstranit. Přirozeně za cenu zvýšení nákladů na celkových 2 mil. korun, které měla zaplatit obec Mutěnice a byly schváleny jako součást rozpočtu obce na rok 2015 na únorovém zasedání a to navzdory snaze Svobodných vyvolat už tehdy debatu o spolufinancování opravy minimálně ze strany církve a investiční akce znovu důkladně zvážit.

Poslední dostupná verze projektové dokumentace.

Na posledním dubnovém jednání zastupitelstva pan místostarosta prostě oznámil, že  schody by mohly stát až 3,9 mil. a rovněž změnil svůj postoj k otázce financování celé opravy z rozpočtu obce a nyní jedná o spolufincování i s dalšími subjekty.

P1130835Poskytnout církvi příspěvek na opravu schodů je čin v podstatě chválihodný. Přece jen vedou k veřejnosti hojně využívané stavbě a jsou upomínkou na T.G.M.

Nicméně přístup milión dva sem, milión dva tam, nic se neděje, už zase tak chválihodný není.

 Schody i pozemek, na kterém se nacházejí, jsou majetkem církve. Proč se o rekonstrukci nestará církev? Proč námi placení úředníci ve svém pracovním čase řeší projekt opravy cízího majetku? Pan místostarosta to řekl správně, neměli představu o tom, jak dalece by se schody měly opravit. Ovšem, že ne. Tu by měl mít vlastník schodů a na základě ní si požádat o finanční příspěvek.

V rámci celého projektu je to ale jen maličkost. Další otázky se nabízejí samy:

  • Proč nikdo neověřil, kolik peněz bude zhruba třeba, dřív než byla schválena částka  250000,-? Neměly by se položky rozpočtu obce zakládat alespoň na nějakých faktech?
  • Podle čeho odhadoval projektant cenu 1,45 miliónu, když výsledná kalkulace celého projektu je nakonec více než dvakrát vyšší?
  • Kdo rozhodl, že schody budou z pískovce, z toho nejdražšího materiálu?
  • Je to náhoda, že zároveň s rozhodnutím jednat o dalších zdrojích financování (mimo jiné i s vlastníken schodů, jímž je církev), se z ničeho nic zvedla cena opravy na dvojnásobek?

Už při schvalování rozpočtu chtěl pan Vagunda pro investiční akce větší prostor  a jasně deklaroval, že 7 dní na posouzení toho, co bylo předloženo, je málo.  Na posledním zasedání jsme řekli, že je to málo i pro občany a o podobných věcech by měli být informováni předem, včetně celého průběhu navrhováné investiční akce.

Možná, kdyby vedení uveřejňovalo všechny informace k této investici od začátku, tak jak chceme, aby se v naší obci dělo, měli by teď občané jasno v tom, proč je bude stát oprava schodů 3,9 mil. a nemuseli bychom tu spekulovat.

A protože ani na základě všech dostupných informací a dokumentů, které nám byly obcí a projektantem poskytnuty, není patrné, jak se z 2 mil. stalo 3.9 mil, budeme se o celou věc dále zajímat. Dobrou zprávou je, že vedení obce na základě připomínek pana Brožoviče i pana Rozehnala na únorovém zastupitelstvu dospělo k názoru, že oprava schodů bude spolufinancována z dalších zdrojů a rozhodlo zahájení stavebních prací prozatím odložit.