Program zastupitelstva 23.6.2015 (V.)

Investice a dotace na pořadu dne.

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na V. veřejné zasedání zastupitelstva Mutěnic konané  v úterý 23.6.2015 v 17 hodin v sále kulturního domu.

K projednání na tomto zastupitelstvu jsme připravili balík návrhů.

Zejména dva návrhy p. Josefa Vagundy  by měly přispět k vyšší efektivitě prostředků vynakládaných na investiční akce. Finance by měly investovány nejen s ohledem na potřeby obyvatel ale i možnost získání dotací. Vedení obce by si mělo formou dlouhodobé strategie rozvoje stanovit jasné cíle jakým směrem se má obec rozvíjet a to ne jen v horizontu jednoho roku či jednoho volebního období. Tyto dokumenty by měly sloužit jako podklad pro sestavování jednotlivých ročních rozpočtů. Dlouhodobé plánování rozvoje a analýza dotačních příležitostí by měly přinést  nejen více dotačních peněz do rozpočtu naší obce ale i spokojenost občanů se způsobem jejich využití.

Návrhy p. Přemysla Rozehnal na vypuštění investiční akce REKONSTRUKCE SCHODŮ DO KOSTELA a ROZHLEDNY z rozpočtu obce na rok 2015 by měly zajistit aby tato nová pravidla platila retrospektivně i na již naplánované ale zatím nerealizované investice.

Dále se zde bude řešit příprava stavebních míst v lokalitě “za Fišmanovým”, majetkoprávní záměry a mnoho dalších pro budoucnost obce podstatných záležitostí.

Těšíme se na Vás i vaše podněty,
Zastupitelé za Svobodné

Oficiální program zastupitelstva zde