Cyklostezka Mutěnice Hodonín

Cyklostezka Mutěnice Hodonín

Vážení čtenáři,
dovolte mi podrobněji popsat záměr obsažený ve volebním programu Strany svobodných občanů Mutěnice. A to rozšířit síť cyklostezek v okolí Mutěnic o trasu do Hodonína.

Potřebujeme tuto investici?

Naše obec je z velké části závislá na turistickém ruchu. Jsem toho názoru že, přímým napojením Mutěnic na  tzv. Moravskou stezku, jenž vede přes Hodonín ze severu na jih Moravy a  je součástí Evropské dálkové sítě,  jistě zvýšíme návštěvnost naší obce. Pro ilustraci,  existující cyklostezky vybudované v rámci projektu ROP Jihovýchod využívá 2 718 630 osob ročně, což průměrně představuje cca 90 tisíc uživatelů na jeden projekt.

Mapa: Návrh vedení mezinárodních cyklotras EuroVelo přes Česko republikuMapa: Návrh vedení mezinárodních cyklotras EuroVelo přes Česko republiku, (JPG, 1MB, 3506×2480), zdroj:CDV

Dále jsem přesvědčen o přínosu pro volnočasové aktivity občanů nejen Mutěnic. Vybudováním této trasy uzavřeme okruh Mutěnice – Dubňany – Hodonín. Zvýší se tak možnost sportovního vyžití občanů všech tří obcí a hlavně  se nám bez nutnosti použít automobil usnadní přístup k občanské vybavenosti města Hodonín (ZOO, koupaliště, kino atd.)

Zlepší se  celková dopravní dostupnost a sníží náklady (např. za prací dojíždějících), neboť je faktem, že jízdní kolo muže být do vzdálenosti 5 km ve městě rychlejší než automobil a do 8 km i mimo město je stále ještě srovnatelné s veřejnou dopravou (pěší chůze na a ze zastávky plus čekání na dopravní prostředek). Kromě toho rozhodně nesmíme opomenout vliv na dopravní bezpečnost nejen samotných cyklistů. Pokud jste někdy jeli na kole po silnici II. třídy do Hodonína, nebo při jízdě autem potkali člověka na kole či bruslích, tak jistě víte o čem mluvím.

Nepřímá závislost ujetých kilometrů na kole za den a počtu smrtelných dopravních nehod cyklistů
Nepřímá závislost ujetých kilometrů na kole za den a počtu smrtelných dopravních nehod cyklistů.
Zdroj: Cycling in the Netherlands, Ministrie van Verkeer en Waterstaat, Fietsberaad, 2009

Uvažovaná trasa

Část z Mutěnic k přejezdu  Zbrod v horším případě povede s využitím stávajících komunikací “červené turistické trasy” kolem nádraží, rybníku Šilhánek, U Petra, Zbrodského rybníku a dále po trase “Podluží”. Nebo lépe podél stávající komunikace silnice II. třídy. Zde je třeba v rámci právě probíhajících pozemkových úprav vyčlenit pozemek. Část ze Zbrodu do Hodonína by kopírovala trasu železnice. Tady je vlastníkem pozemků stát a hospodaří na nich Lesy ČR.

Financování

Cena za vybudování 1 Km cyklostezky o šíři 2m je dle ceníku ÚRS cca 2,8mil. Kč a kvalitní soutěží ji lze snížit až na hranici 2mil.Kč/km. Celková výše  investice (pokud vyloučím využití stávajících komunikací – max. varianta) představuje částku cca 16mil. Kč bez výkup pozemků.

Evropský rozpočet na roky 2014-2020 i národní strategie rozvoje cyklistické dopravy s dalším budováním cyklotras počítá a tak lze v tomto období očekávat vypsání dalších dotačních titulů.

Cyklostrategie.cz logo

Závěr

K samotné realizaci záměru je ještě daleko. Ale již nyní je třeba s předstihem vstoupit v jednání s institucemi, popř. zpracovat studii proveditelnosti, rozpoutat na toto téma veřejnou diskusi. Aby pokud budou vypsány dotační tituly na takové stavby, měla  obec Mutěnice zpracovaný projekt tzv. do šuplíku (více bude zmíněno  v článku o dotacích, který vyjde v rámci dalších předvolební diskuse) a díky právě probíhající pozemkové úpravě připravený koridor pro  tuto liniovou stavbu.

Ilustrační obrázekZdroj obrázku: cyklodoprava.cz

Zdroje informací