Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě

Potřebujeme na obecním úřadě více zaměstnanců?

Bude referent dotací a eventuálně další strážník, jež navrhujeme ve svém programu zavést, znamenat více zaměstnanců a větší mzdové náklady? Nemáme v úmyslu zbytečně zatěžovat kapsy občanů.

Co ale v úmyslu máme, je položit následující otázky: Co dělají Ti stávající? Jsou plně vytíženi? Jsou všichni dostatečně kvalifikováni? Využívají efektivně dostupnou výpočetní techniku a další vybavení? Je práce správně organizována? Nejsou některé činnosti nadbytečné? Domníváme se, že velmi dlouhou dobu si nikdo na obecním úřadě tyto otázky nekladl.  A ochotně podpoříme každého, kdo tak učiní a bude vyžadovat odpovědi.

Bez důkladného prozkoumání současného stavu není  možné říci zcela konkrétní opatření. Naším cílem je tyto věci náležitě vyhodnotit. Avšak možností se nabízí hned několik. Některé funkce, jež jednotliví lidé vykonávají, mohou být sloučeny. V některých případech se může ukázat, že se více vyplatí přesunout zajištění služeb na externího dodavatele.  Zvýšení celkové kvalifikace zaměstnanců a znalost práce s dostupnou výpočetní technikou může vést k efektivnějšímu využití pracovní doby.

Věříme, že funkce referenta dotací či případný další strážník jsou pro obec prospěšní. Více informací k oběma pozicím bude  zmíněno v dalších článcích, které v rámci předvolební debaty ještě uveřejníme. Ochotně budeme vést i později o tomto s občany veřejnou diskuzi (například i formou “malého referenda” viz náš volební program bod “Referendum a petice – nástroje přímé demokracie”). Jsme přesvědčeni, že v efektivitě práce obecního úřadu v Mutěnicích jsou značné rezervy a věc je řešitelná bez zbytečné finanční zátěže obecního rozpočtu.

Přistupujme k úředníkům na obecním úřadě s přesvědčením, že pracují pro nás a za naše peníze.

Pozn: V obrázku použita obálka z knihy Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě, Smart Administration, Ochrana František, Potůček Milan, vydavatelství Wolters Kluwer, 2011.