Zemědělství a vinařství

Zemědělství

Obec Mutěnice se nachází v jednom z nejúrodnějších míst v České republice. Máme tu velmi kvalitní půdu. Za minulých dob byly Mutěnice často nejlepší družstvo v okolí. Dříve družstvo zaměstnávalo bezmála půlku vesnice, dneska se půda obdělává v patnácti lidech.

Díky živočišné výrobě byla půda bohatá na živiny a to mělo zásadní vliv na úrodnost. Rozumný hospodář se snaží udržet trvalou úrodnost půdy a tu nadále zlepšovat. Proto není vhodné na jednom místě pěstovat po 4 roky kukuřici. Tento systém pěstování vede ke znehodnocování zemědělské půdy obce Mutěnice. Na polích v okolí silnic se plodiny každoročně střídají, ale dál od silnice, kde to není tak na očích, je to samá kukuřice. Kukuřice se využívá k produkci metanu pro bioplynovou stanici. Co je to za systém hospodaření, kdy se úroda nevyužije k potravinářským účelům? Mimo jiné také proto, nejsme soběstačný stát. Potraviny, pochybné kvality, se musí dovážet.

Velké lány bez remízků napomáhají větrné a vodní erozi. Kvůli vodní erozi se v poslední době budují za drahé peníze suché poldry. Současný majitel statku ing. Marek problém elegantně přenesl na vesnici. Obec to stojí nemalé peníze. Nechápu, proč má obec neustále řešit nezodpovědnost jiných. Vybudování poldru není řešení problému, to je pouze řešení důsledku současného velkoplošného – průmyslového hospodaření, kdy se nebere ohled na přírodu. Je potřeba vybudovat více remízků, případně větrolamů, aby se zabránilo erozi. První vlaštovka jsou větrolamy kolem vyasfaltované spojnice mezi Mutěnicemi a Dolními Bojanovicemi. Tam se poměrně účinně omezila větrná eroze. Bylo by vhodné zakotvit již v nájemní smlouvě mezi obcí a zemědělcem, možnost obce, ovlivňovat volbu místa pro budování remízků/větrolamů a skladbu pěstovaných rostlin.

Rád bych upozornil na sérii studií, kterou nechala provést jedna klinika ve Švýcarsku. Nechali porovnat obsah některých prvků v potravinách a zjistily, že v posledních třiceti letech došlo k významnému úbytku minerálů v zelenině. Kvalitní potraviny to je základ zdraví. Není dlouhodobě možné velkoplošně, monokulturně a průmyslově obhospodařovat půdu, bez dopadu na naše zdraví. Bohužel, dneska jsou za vším peníze. Je to ale na nás buď zvolíme levné stříkané potraviny dovezené bůhví odkud, na základě kterých budou lidé nebudou zdraví, nebo se budeme snažit o změnu.

Porovnání studií z roku 1985, 1996 a 2002 o zjištěných hodnotách obsahových látek a ovoci a zelenině
Porovnání studií z roku 1985, 1996 a 2002 o zjištěných hodnotách obsahových látek a ovoci a zelenině
Zdroj: Analýza sanatoria v Schwarzwaldu, v Obertalu 1996/2002 a Pharmakoncernu Geigy, Švýcarsko 1985

Řešením je rozumný zemědělec, který nehledí pouze na maximální zisk, ale má cit pro přírodu a vztah k půdě.

Autor: Ing. Karel Bohůn

Vinařství

Zhruba 330 ha obdělávaných vinic řadí Mutěnice mezi 10 největších vinařských obcí u nás, podle počtu sklepů a drobných pěstitelů se můžeme považovat za největší vinařskou obec. Vinice v okolí obce spoluutváří nezaměnitelný krajinný ráz a zároveň vypovídají o pracovitosti zdejších lidí, kteří rok co rok vynakládají velké úsilí navzdory rozmarům přírody, aby vyrobili onen lahodný mok. Spousta občanů pracuje na vinicích pro radost svou a svých blízkých, ale většina se snaží si zvýšit svoje příjmy prodejem vína a v neposlední řadě také nabízet ubytování a služby s tím spojené.

Chceme, aby se i nadále mohly zvyšovat příjmy občanů plynoucích z vinařství. „Protože když budou bohatnout Mutěňáci, budou bohatší i Mutěnice.“ Např. pokud bude v Mutěnicích více sklepů a ubytovacích zařízení, bude i vyšší příjem z daně z nemovitosti, protože celá tato daň je příjmem rozpočtu obce. Domnívám se, že příjem daně z nemovitosti plynoucí z vinic a vinných sklepů se pohybuje okolo půl milionu ročně. Chceme, aby se tato částka investovala zpět na podporu vinařství, a ve spojení s dotacemi se může jednat o částku daleko vyšší.

Podpoříme:

  1. Pořádání kulturních akcí – různá hudební vystoupení obzvlášť v létě a na podzim mohou přilákat více turistů do Mutěnic a zároveň prodlužovat jejich pobyt zde.
  2. Spolupořádání vinařských akcí – Pochod slováckým vinohradem, Den otevřených sklepů, Výstava vín a další události jsou širokou veřejností oblíbeny, o čemž svědčí velký počet návštěvníků nejen z Česka.
  3. Infrastruktura pro turisty – naučná stezka pro pěší, odpočívadla pro cykloturisty, rozhledna. To vše a další může přispět k turistické atraktivitě Mutěnic.
  4. Turistické informační centrum – na místě současného objektu „U Drobečka“ vybudovat turistické informační centrum, které bude zároveň sloužit vinařským a jiným spolkům jako místo jejich setkávání.

Autor: Josef Vagunda

Dřevořezba, František Valda
Dřevořezba, František Valda, foto: František Valda

Pozn: Náhledový obrázek – Dřevořezba František Valda – detail dveří sklepa, foto: Skočíková Oldřiška