Nelíbí se Vám, co zastupitelstvo odhlasovalo? Tak je prostě přehlasujte.

Kouzelný nástroj, který to dokáže, se nazývá Fakultativní referendum, jinak „Lidové veto“. Svobodní jej mají ve svém programu dlouhodobě a rádi by ho prosadili nejen na úrovně obcí, ale také na úrovni státní. Funguje to celkem jednoduše.

Po odhlasování jakéhokoliv rozhodnutí zastupitelstva začne běžet lhůta, během níž mají občané možnost na základě petice nashromáždit předem stanovený počet podpisů, který by vedl k vypsání referenda. Pokud se jim to podaří, proběhne referendum, které může rozhodnutí zastupitelstva zamítnout. To nejen, že nebude platné, ale rovněž to povede k odstoupení stávajících zastupitelů a vypsání nových voleb.

Trochu si ujasněme, co by taková věc v praxi vlastně přinesla:

  1. Zastupitelstvo, jež odhlasuje rozhodnutí, které je v rozporu s míněním většiny občanů, tedy jejich voličů, prostě skončí a nebude „strašit“ obec po zbytek volebního období.
  2. Všichni zastupitelé budou svůj úřad vykonávat s vědomím toho, že zvolení v řádných volbách jim nezaručuje setrvání ve funkci.
  3. Moc všech občanů v obci ovlivňovat, kontrolovat a omezovat politiky v jejich činech, velmi vzroste.
  4. Politici budou nuceni názor veřejnosti respektovat a naslouchat mu i mimo období volebních kampaní. Přičemž „Lidové veto“ nesnímá s politiků odpovědnost rozhodovat. Jinak je tomu u  referenda, které má v ústavě Česká republika nyní. Tedy politici vyhlásí referendum, ve kterém o dané věci rozhodují občané. Svobodní jsou toho názoru, že rozhodovat a nést zodpovědnost, je  práce politických představitelů, nikoliv občanů, proto si je volíme a za to je platíme. Fakultativní referendum (Lidové veto) pouze na jejich rozhodování dohlíží a slouží jako jakési „kladivo na politiky“.

Nabízí se otázka, zda by možnost “Lidového veta” nevedla k velkému počtu referend či častým obecním eventuálně parlamentním volbám. Podle mě dokud se to nevyzkouší, nikdo to s jistotou nemůže vědět. Ale po pravdě opravdu si myslíte, že by politici svými rozhodnutími každou chvíli riskovali svá draze nabytá křesla? Ona volební kampaň není levná záležitost. A nebo by více dali na to, co si občané myslí a raději rozhodovali, tak aby je moc nenaštvali?

No jo, ale co když se vedení obce či zastupitelé k řešení některých problémů jaksi nemají? Co když se jim do kyselého jablka tzv. kousnout nechce? Například vedení obce připadají průsaky kolem dekontaminační plochy, jako  „neškodné kaluže, do kterých někdo přikápl motorovou naftu“, ale občané si naproti tomu myslí, že jde o nebezpečný únik ropných látek. Jak přimějete vedení obce, aby se problémem zabývalo a třeba jej předložilo k projednání a řešení zastupitelstvu? No, jedno vcelku jednoduché řešení bychom do budoucna měli. Co kdyby v obci existovalo pravidlo, že když v nějaké věci, která se jí týká, podepíše předem stanovený počet lidí petici, tedy například za zrušení dekontaminačních ploch, tak se tímto bodem zastupitelstvo prostě zabývat musí. Petice pro ně ale není závazná, pouze doporučující. Ovšem nezapomeňme, že když se občanům rozhodnutí zastupitelstva nebude líbit nebo je zastupitelé nedokáží obhájit a řádně objasnit občanům, máme tu „Lidové veto“.

Vida jak nám to krásně navazuje, to už je něco. Myslím, že snaha politiků rozhodovat v souladu s míněním veřejnosti by se značně zvýšila. Ale jaké je to mínění veřejnosti? A nebo si položme jinou aktuální otázku. Jak se Vám líbí návrh na  rekonstrukci kulturního domu v Mutěnicích? Teď, je Vám tato otázka dobrá akorát jako téma k hospodské debatě. Tedy pokud nepoužijeme třetí nástroj přímé demokracie, který celý systém doplní a pokud se bude dobře aplikovat, tak pravděpodobně zabrání jak peticím, tak fakultativním referendům (Lidové veto). Je to opět velmi jednoduché, když chcete něco vědět, prostě se zeptejte. Takže se veřejnosti na věc prostě zeptáme. My tomu pracovně říkáme „Malé referendum“ obec ho může vypsat sama nebo z podnětu občanů a slouží pouze k tomu, aby zastupitelé získali od lidí názor. Jinak je zcela nezávazné, takže k jeho realizaci lze použít mimo jiné i elektronických prostředků jako je internet či mobilní telefon. Teda prakticky, představte si, že by někdo dal obrázek návrhu rekonstrukce kulturního domu v Mutěnicích na webové stránky obce a nechal by obyvatele třeba měsíc hlasovat a komentovat, zda se jim návrh líbí? Nebo třeba dokonce, kdyby tam dal takové návrhy dva nebo tři na výběr? Myslím, že i Ti, jejichž názor by nevyhrál, by se mnohem snáze smiřovali s tím, že byli v menšině, než s tím, že pár lidí na obci vybralo něco, co se bude platit z jejich peněz a jim se to nelíbí.

Zní Vám to celé jako utopie či pohádka? To bylo všeobecné hlasovací právo taky.  Každá věc se někam vyvíjí, demokracii nevyjímaje. Já si myslím, že čas posunout ji dál nastal. Proto podporuji a volím stranu, jejíž filozofií je „Méně státu, více občanů“, a která se snaží, sejmout co nejvíce rozhodovacích pravomocí z politiků a státních úřadů a vrátit ji zpátky lidem.Tomu pomáhají i „Lidové veto, Petice a Malé referendum.“ Chcete je vidět fungovat v realitě? Je to na Vás. Už víte, kdo je nabízí.

PS: O tom proč má smysl volit i malou stranu a proč takový hlas není ani ztracený ani zahozený a proč je důležitý třeba jen jediný politik, který skutečně mluví a jedná v souladu s volebním programem, s nímž se jeho voliči ztotožňují, to je zase jiná pohádka. A o té třeba někdy příště.

Zdroje informací:

Autorka děkuje za laskavou konzultaci Ing. Anežce Novozámské.
Pozn. Náhledový obrázek: Busta TGM na Obecním úřadě v Mutěnicích, foto Skočíková Oldřiška. Fotografie je upravena. Na památníku je jiný Masarykův citát “ Ne násilím, ale smírně. Ne mečem, ale pluhem“.