Bc. Josef Vagunda-Drgáč

Vinařství a zemědělství

Zhruba 330 ha obdělávaných vinic řadí Mutěnice mezi 10 největších vinařských obcí u nás, podle počtu sklepů a drobných pěstitelů se můžeme považovat za největší vinařskou obec. Vinice v okolí obce spoluutváří nezaměnitelný krajinný ráz a zároveň vypovídají o pracovitosti zdejších lidí. Mnoho drobných vinařů přeměnilo svoji zálibu postupně na podnikání, zaměřilo se na výrobu lahvovaného vína, poskytování ubytování a dalších souvisejících služeb. V obci svoji činnost vyvíjí už tři spolky zaměřené na vinařství a vinohradnictví, jeho rozvoj a propagaci. Každoročně tyto spolky pořádají několik akcí, navštěvovaných místními občany a také turisty ze všech koutů naší republiky, ale i ze zahraničí. Z práce místních vinařů kyne prospěch i obecní pokladně ve formě podílu ze zaplacených daní z příjmu, daně z přidané hodnoty a daně z nemovitosti, které tito vinařští podnikatelé, vlastníci sklepů či vinic odvádějí na daních státu a stát posléze jejich část obci.

Domníváme se, že vinařství v obci by prospělo vybudování vinařského informačního centra, které by sloužilo jako důstojné zázemí pro schůze spolků, fungovalo jako expozice místního vinařství a poskytovalo informace  návštěvníkům Mutěnic.

Vinařské turistické infocentrum “na Drobečkovém” dle představ Ing. Arch. Aleš Granáta.

V dnešní době se práci na poli věnuje už jen velmi málo lidí, protože se jedná o práci těžkou, s nejistým výsledkem a málo výnosnou. Není se tedy co divit, že se dnes půda pronajímá, včetně té obecní, zemědělským firmám. Nicméně vztah k půdě je v lidech stále silný a chtějí, aby se  o ni staral rozumný hospodář, který bude dodržovat osevní a orebné plány tak, aby nedocházelo ke znehodnocování půdy. Velkou výzvou dneška je zadržování vody v krajině s ohledem na udržitelnost zemědělství, ale také jako prevence globálních změn klimatu a jejím negativním projevům. V rámci těchto opatření mají Mutěnice naplánovány biokoridory, suché poldry či rybníky. Nicméně toto vše je možné realizovat až po dokončení pozemkových úprav. Věříme, že novému zastupitelstvu se podaří tento proces dotáhnout do úspěšného konce.

Podpoříme:

  1. Pořádání kulturních akcí – různá hudební vystoupení, obzvlášť v létě a na podzim mohou přilákat více turistů do Mutěnic a zároveň prodlužovat jejich pobyt zde.
  2. Spolupořádání vinařských akcí – Pochod slováckým vinohradem, Den otevřených sklepů, Výstava vín a další události jsou širokou veřejností oblíbeny, o čemž svědčí velký počet návštěvníků nejen z Česka.
  3. Infrastruktura pro turisty – naučná stezka pro pěší, dobudování cyklostezek a odpočívadla pro cykloturisty. To vše a další může přispět k turistické atraktivitě Mutěnic.
  4. Vinařské informační centrum – na místě současného objektu „U Drobečka“ vybudovat turistické informační centrum, které bude zároveň sloužit vinařským a jiným spolkům jako místo jejich setkávání.
  5. Udržitelné zemědělství – poměrně velká část polí v okolí Mutěnic je majetkem obce nebo jejich občanů. Jsme zastánci takového zemědělství, které nepovede k znehodnocování půdy či obecního majetku.
  6. Dokončení pozemkových úprav – pozemkové úpravy trvají suverénně nejdéle ze všech obcí v okrese Hodonín. Je načase využít všech možností k jejich dokončení.
  7. Rozšíření plochy vinic – budeme prosazovat rozšíření plochy vinic v katastru obce.

Fotogalerie projektu Vinařského turistického infocentra zde.